Kategorier
AFS Utgivelser

Halvparten av sykehjemsbeboere med demens får smertestillende legemidler viser ny studie

Halvparten av sykehjemsbeboere med demens får fast forskrevet smertestillende legemidler de første ukene av innleggelsen i sykehjem. Andelen øker så de nærmeste to årene etter innleggelse.

Dette er hovedresultatet fra en fersk studie som var basert på data fra 996 beboere samlet inn fra sykehjem i Innlandet som var med i SAM-AKS i perioden november 2014 til desember 2019.

Artikkelen ble publisert 30.desember 2022 i tidsskriftet PLOS ONE.  Førsteforfatter var Anne Sofie Helvik og medforfatterne var Sverre Bergh, Kamile Kabukcuoğlu, , Jūratė Saltytė Benth Bjørn Lichtwarck, Bettina Husebø og  Kjerstin Tevik. Artikkelen, Prevalence and persistent prescription of analgesic drugs in persons admitted with dementia to a nursing home – A longitudinal study, kan du lese her.

Smerter er vanlig hos personer med demens, og kan være vanskelig både å oppdage, utrede og behandle blant annet fordi mange personer med demens har vansker med å verbalt fortelle om sine smerter.

I studien, som fulgte beboerne i 2 år fra innleggelse, fant vi at mellom 36% (i ukene etter innleggelse) til 42% (etter 2 år) hadde det som beskrives som betydningsfull smerte. Smerter ble kartlagt ved hjelp av kartleggingsverktøyet MOBID-2. Betydningsfulle smerter ble definert med en skår på 3 eller høyere på MOBID-2 på den  generelle skalaen for smerteintensitet mellom 0-10.

For paracetamol var forskrivningen i utvalget 45.5% i ukene etter innleggelse, og økte i utvalget til 59.5% etter 1 år og 67.1% etter 2 år. Tilsvarende forskrivning av opioider (dvs. morfin og morfinlignende legemidler) var 18.1%, 25,1% etter 1 år og 28,3% etter 2 år.

Studiens data kan ikke gi svar på om dette er mye eller lite, og heller ikke om dette er god eller dårlig praksis. Men siden alle legemidler kan ha bivirkninger, og særlig opioider kan ha alvorlige bivirkninger, understreker funnene i studien betydningen av en grundig utredning av smerter i denne pasientgruppen og ikke minst en systematisk og jevnlig evaluering av effektene av denne smertebehandlingen.

Forfatter av innlegget: Bjørn Lichtwarck