Ny viktig bok om aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp

Bjørn Lichtwarck og Janne Myhre, begge ansatt ved AFS, har sammen skrevet en bok om aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp i institusjon. Begge forfatterne har fordypet seg på dette temaet i sin forskning.

Boka har fått tittelen «Dumme pasienter og troll til pleiere?»

Forfatterne belyser ny kunnskap om hvordan aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp utspiller seg i praksisfeltet. I tillegg beskrives ulike tilnærminger for å forebygge og redusere aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp i institusjon. Boka tar for seg begreper og teorier om fenomenene og om kompleksitet, refleksjon, makt og ledelse i institusjon.

Bjørn Lichtwarck er lege, PhD, og spesialist i allmennmedisin med kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin. Han har tidligere arbeidet som sykehjemslege ved demensavdelinger og som fastlege.

Janne Myhre er spesialsykepleier i geriatri og psykiatri, PhD. Hun har tidligere arbeidet som sykepleier og avdelingsleder ved somatiske sykehjem og demensavdelinger.