Kategorier
AFS Utgivelser

Ny viktig bok om aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp

Bjørn Lichtwarck og Janne Myhre, begge ansatt ved AFS, har sammen skrevet en bok om aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp i institusjon. Begge forfatterne har fordypet seg på dette temaet i sin forskning.

Boka har fått tittelen «Dumme pasienter og troll til pleiere?»

Forfatterne belyser ny kunnskap om hvordan aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp utspiller seg i praksisfeltet. I tillegg beskrives ulike tilnærminger for å forebygge og redusere aggresjon, overgrep og utelatt helsehjelp i institusjon. Boka tar for seg begreper og teorier om fenomenene og om kompleksitet, refleksjon, makt og ledelse i institusjon.

Bjørn Lichtwarck er lege, PhD, og spesialist i allmennmedisin med kompetanseområdet alders- og sykehjemsmedisin. Han har tidligere arbeidet som sykehjemslege ved demensavdelinger og som fastlege.

Janne Myhre er spesialsykepleier i geriatri og psykiatri, PhD. Hun har tidligere arbeidet som sykepleier og avdelingsleder ved somatiske sykehjem og demensavdelinger.