Kategorier
AFS RAiN studien- beboer aggresjon i sykehjem

Forskning fra AFS om aggresjon i sykehjem presentert på konferanse i Frankrike

En eksklusiv gruppe forskere fra The Nursing Home Research International Working Group, ca. 40 stykker (og et ukjent antall deltagere digitalt), innen alders- og sykehjemsforskning var samlet 2. og 3. juni i ærverdige Hôtel- Dieu Saint-Jacques i vakre Toulouse i Frankrike for å presentere og diskutere forskning innen feltet.

Bilde av Bjørn LIchtwarck som snakker til forsamlingen.

Fra AFS, Sykehuset Innlandet deltok Janne Myhre og Bjørn Lichtwarck, sistnevnte med muntlig presentasjon om RAiN-studien (Resident Aggression in Nursing Homes – Beboer aggresjon i sykehjem) og med ledelse av en av sesjonene.

Konferansen arrangeres årlig, og samler forskere fra hele verden. Den har vært utsatt to år grunnet koronapandemien. Hovedtemaer på årets konferanse var atferdsmessige og psykologiske symptomer (nevropsykiatriske symptomer) deriblant aggresjon og tilnærming til disse, kommunikasjon mellom sykehus og sykehjem, betydningen av pragmatisk design på studier i sykehjem, smerter hos beboere med demens, akutte innleggelser fra sykehjem og en rekke andre temaer fra sykehjem både muntlig og i form av postere.

Foreløpige resultater fra RAiN-studien som ble presentert på konferansen viser at 4 ukers prevalens  av aggresjon fra beboere er ca. 50 % når dette også inkluderer mildere form for verbal aggresjon. I 85 % av hendelsene rammes personalet, i 19 % medbeboere og i 12 % inventar. Mot medbeboere er  verbal aggresjon klart vanligst. Aggresjon mot personalet skjer i 90 % av tilfellene i samhandlingssituasjoner (50 % i stell-situasjoner). Dette er foreløpige tall fra de første 100 deltakerne i studien som vil omfatte ca. 1000 beboere, og er derfor beheftet med stor usikkerhet.

Innlegget ble avsluttet med en god diskusjon blant deltakerne og foreleser om utfordringer med slik kartlegging i sykehjem, og med behovet for også å gjennomføre kvalitative studier om aggresjon. En kvalitativ studie er da også planlagt inn i RAiN-studien.