Forsker i hjemmetjenesten

Stipendiatene Ellen Thea Gjelseth Dalbak og Anette Væringstad er godt i gang med forskningsstudien PRACTIC som foregår i hjemmetjenestene i ca 30 kommuner fra hele landet. De berømmer kommunene for sin innsats i denne studien og ser et stort engasjement…

Guro Falk Eriksen disputerer 16.juni 2023

Guro Falk Eriksen er lege i spesialisering i onkologi ved Kreftenheten på Hamar sykehus, og stipendiat ved AFS Forskningssenter i Sykehuset Innlandet og Universitetet i Oslo (UiO). I avhandlingen Age-related considerations when providing radiotherapy to older patients with cancer har…

May Ingvild Volungholen Sollid disputerer 13. juni 2023

Sykepleier May Ingvild Volungholen Sollid er stipendiat ved AFS og universitetslektor ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik. Hun har i sin doktorgrad forsket på hvordan pasienter med kreft som mottar strålebehandling opplever kvaliteten på de helsetjenestene de mottar. Avhandlingen…

Ny daglig leder

Irene Mari Røen ble 1. mars ansatt som ny daglig leder ved AFS. Hun har et stekt faglig engasjement og kjent for sitt arbeid innenfor demensomsorgen, særlig personsentrert omsorg for personer med demens. Hun har erfaring fra alderspsykiatrisk avdeling og…

Ny aktuell fagbok

Sykehjemmet- hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass er en ny aktuell fagbok med blant annet forfattere fra AFS om ulike aspekter ved norske sykehjem. Hva er et sykehjem? Hvem bor der? Hvilke funksjoner skal sykehjemmene dekke? Hva med ledelsens rolle? Hva er…

Kari Anne Hoel disputerer 27 april 2023

Sykepleier Kari-Anne Hoel er stipendiat ved AFS og universitetslektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun har i sin doktorgrad forsket på hjemmetjenester som gis til personer med demens. Hoel skal den 27. april forsvare sin avhandling:…

Spennende lesning i siste Onkonytt

I nyeste utgave av Onkonytt, som er tidsskriftet for kreftleger i Norge, har Marit Slaaen og Guro Falk Eriksen bidratt med gode artikler som fremhever fagfeltet geriatrisk onkologi. Artikkelen på side 10 viser hvorfor det er viktig å gjøre en…

Engasjerende konferanse

Innlandets demenskonferanse er en konferanse som er relevant, inspirerer og engasjerer folk fra hele Innlandet. Hvert år har konferansen mange deltakere fra den kommunale helsetjenesten i Innlandet. Konferansen gir inspirasjon og gode ideer som deltakerne kan ta med seg i…

Alkoholbruk blant eldre med symptomer på demens

Oppsummering av hovedfunn fra studien «Alcohol consumption among older adults with symptoms of cognitive decline consulting specialist health care». Studien hadde to hovedmål: I tillegg ønsket forskerne å identifisere hvilke forhold som kunne påvirke hvor enige deltakeren og deres pårørende…

Forsker på depresjon

Tom Borza er spesialist i psykiatri og overlege ved alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet og er en engasjert kliniker og forsker. Han er i sin stilling tilknyttet Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS). Forsker på depresjon hos eldre– Jeg…