Starten for et nytt norsk samarbeid innen geriatrisk onkologi (kreftbehandling av eldre)

12. og 13. september møttes en engasjert gjeng på Fefor høyfjellshotell for å vie dagene til temaet geriatrisk onkologi, eller kreftbehandling av eldre. Geriatrisk onkologi handler i korte trekk om å kartlegge sårbarhet hos eldre mennesker med kreft før, underveis…

Hvorfor fisker en fisker?

Er du en nysgjerrigper som undrer deg over ting du observerer? Lurer du på hvordan slike tanker kan brukes for å skape et forskningsprosjekt? I dette korte foredraget forklarer forskningsleder Sverre Bergh på en enkel måte noen hovedprinsipper og begrep…

Nytt TID kursholderkurs på trappene

Den 26 og 27 oktober 2022 skal det holdes et nytt TID Kursholderkurs på Gardermoen. Dette er det 14. kurset i rekken, som arrangeres av Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet. Spesialsykepleier Anette Væringstad ved AFS er…

Oppstartseminar psykiske sykdommer i eldre år

Den 22. november 2022 starter et nytt fagseminar i eldreomsorgens ABC. Seminaret tar for seg Psykiske sykdommer i eldre år og gjennomføres digitalt via Teams. Ritt Nielsen har sammen med USHT innlandet og kollegaer i SAM-AKS, hatt ansvar for fagseminarene…

Samling for deltakere i SMILE

Deltakere i SMILE prosjektet hadde sin første samling på Fåvang torsdag 1. september. Hensikten med samlingen var å gi deltakerne anledning til å møtes, få oppdatert informasjon om SMILE-prosjektet, og mulighet for å utveksle erfaringer og stille spørsmål om det…

Samarbeid om forskning

Mye viktig kunnskap og forskning kan komme ut av et godt samarbeid. RAiN-studien- beboer aggresjon i sykehjem, er et samarbeid mellom HUNT Aldring i Trøndelag, Nasjonalt senter for Aldring og Helse og AFS, og skal undersøke aggresjonshendelser hos sykehjemsbeboere.I RAiN…

Engasjerte hjemmehjelpere bidrar i SMILE-prosjektet

I forskning kan det noen ganger være vanskelig å nå ut til ansatte og brukere i en travel arbeidshverdag. Ringsaker kommune har funnet en løsning for det. De har lagt til rette for at to faste hjemmehjelpere har kunnet bruke…

Forskning fra AFS om aggresjon i sykehjem presentert på konferanse i Frankrike

En eksklusiv gruppe forskere fra The Nursing Home Research International Working Group, ca. 40 stykker (og et ukjent antall deltagere digitalt), innen alders- og sykehjemsforskning var samlet 2. og 3. juni i ærverdige Hôtel- Dieu Saint-Jacques i vakre Toulouse i…

Vil du bli gruppeleder i kognitiv stimuleringsterapi?

AFS, ved daglig leder Janne Myhre, skal sammen med Nasjonalt senter for aldring og helse arrangere dagskurs for helsepersonell som vil være gruppeledere i kognitivt stimuleringsterapi. Kurset holdes på Sanderud sykehus tirsdag 27. september 2022 kl. 09- 15. Det anbefales…

Pris for beste abstract

Network In Radiation Oncology (NIRO) holdt sitt årlige strategimøte på Gardermoen 8-9 juni. Guro Falk Eriksen, lege i spesialisering i onkologi og ph.D stipendiat ved AFS, presenterte studien «Geriatric impairments are frequent and associated with reduced overall survival, declined quality…