Forløpet av depresjonssymptomer hos sykehjemsbeboere

Sykehjemsbeboere med alvorligere grad av demens, funksjonssvikt, smerte, svekket kroppslig helse, som bruker antidepressiva og som er yngre når de innlegges i sykehjem må følges nøye opp med tanke på depresjon. Oppsummering av hovedfunn fra artikkelen «The Course of Depressive…

Er du klar over at du kan lese doktorgradsavhandlinger på nett?

Flere ansatte ved AFS som er eller har vært ansatt ved senteret har tatt en doktorgrad, som er den høyeste akademiske grad som kan oppnås på et universitet eller høyskole. I forbindelse med fullføring av dette utdanningsløpet leveres en doktorgradsavhandling,…

Enrico Callegari disputerer 20. januar 2023

Eldre mennesker som legges inn i sykehjem forskrives mange psykofarmaka. Forskrivningen av disse legemidlene øker de første månedene etter sykehjemsinnleggelsen og forblir høy over tid. Det finnes få gode verktøy som kan brukes for å gjøre en legemiddelgjennomgang og forebygge…

Digital hjemmeoppfølging i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Helsedirektoratet anbefaler at personer med kroniske lidelser og de med behov for langvarig oppfølging med middels til høy risiko for forverring av helsetilstanden, tilbys digital hjemmeoppfølging. På helsedirektoratet sine nettsider finner du mer informasjon om hvem som vurderes som spesielt…

Opplæring i Nordreisa kommune

Nå er endelig opplæringen for gruppe 1 i PRACTIC studien i gang. Marit D. Myren og Ellen Thea Gjelseth Dalbak har vært i Nordreisa kommune og hatt opplæring med forskningsmedarbeider og ressurspersoner i studien. Opplæringsdagen foregår hos hver enkelt kommune,…

Marit Slaaen utnevnt til æresmedlem i Norsk Onkologisk Forening

Onkolog og professor emerita Marit Slaaen er utnevnt til æresmedlem i Norsk Onkologisk Forening, fagforeningen til kreftleger (onkologer) i Norge. Utnevnelsen ble annonsert den 17.11. under Onkologisk Forum, en konferanse som samler onkologer fra hele landet. Begrunnelsen for utnevnelsen er…

Besøk hos Canadiske partnere i SMILE prosjektet

SMILE prosjektet gjennomføres med partnere fra Europa og Canada, og Sykehuset Innlandet ved AFS er koordinator for hele prosjektet. De to Canadiske partnerne er McMaster University, kjent for blant annet flere rapporter med oppsummert forskning, og CloudDX, et mellomstort firma…

Urolog Ola Christiansen disputerer 1. desember

PhD-kandidat ved AFS og urolog ved Hamar sykehus Ola Christiansen skal den 01.12.22 forsvare sin avhandling «Quality measurements and patient experiences after radical prostatectomy: A register-based study». Avhandlingen tar utgangspunkt i en lokal database Ola Christiansen har hatt en sentral…

Er du vår nye daglige leder?

AFS søker ny daglig leder. Vi søker en person som kan kombinere personalansvar og ledelse, med mulighet for egen forskning. Her finner du utlysningen. Søknadsfrist 24.11 Nærmere opplysninger ved kontakt til daglig leder Janne Myhre på tlf. 473 70 180 eller…

Engasjerende forelesning om munnhelse hos eldre

En av våre nye stipendiater, Ellen Thea Gjelseth Dalbak, har nylig holdt to forelesninger om munnhelse hos eldre for Demensomsorgens ABC. Ellen Thea er utdannet tannlege fra Universitetet i Bergen, og jobber 25 % klinisk som tannlege ved Brumunddal tannklinikk…