Bekymret for fremtiden

For å forebygge og forhindre uro og utagering hos personer med en demenssykdom trenger vi flere forsterkede enheter på sykehjem. Flere og kvalifiserte ansatte i forsterkede enheter bidrar også til redusert medisinbruk. Bjørn Lichtwarck, spesiallege og forsker ved forskningssenter for…

Samarbeid om forskning

Mye viktig kunnskap og forskning kan komme ut av et godt samarbeid. RAiN-studien- beboer aggresjon i sykehjem, er et samarbeid mellom HUNT Aldring i Trøndelag, Nasjonalt senter for Aldring og Helse og AFS, og skal undersøke aggresjonshendelser hos sykehjemsbeboere.I RAiN…

Forskning fra AFS om aggresjon i sykehjem presentert på konferanse i Frankrike

En eksklusiv gruppe forskere fra The Nursing Home Research International Working Group, ca. 40 stykker (og et ukjent antall deltagere digitalt), innen alders- og sykehjemsforskning var samlet 2. og 3. juni i ærverdige Hôtel- Dieu Saint-Jacques i vakre Toulouse i…

Aggresjon, overgrep og forsømmelser er overlappende gjenstridige problemer («wicked problems»)

Opplæring for ledere i Ringerike kommune Fredag 5.11.21, fikk ca. 80 ledere og tillitsvalgte i Ringerike kommune en halv dag med opplæring fra spesialsykepleier/ PhD Janne Myhre og spesiallege/ PhD Bjørn Lichtwarck og temaet for opplæringen var: Aggresjon, overgrep og…