Kategorier
AFS Forskning på kreft Helse, livskvalitet og funksjon etter behandling for prostatakreft

Omreisende forskningsarbeid

Studiesykepleier Bodil Kolsgaard og stipendiat Reidun Sletten er godt i gang med sitt omreisende forskningsarbeid, der helse hos menn behandlet for prostatakreft skal undersøkes. Alle som er med i prosjektet var 70 år eller eldre da de fikk sin kreftbehandling. Målet er å få med menn fra hele Innlandet, ved å besøke 8 ulike teststeder fordelt rundt i fylket. Så langt har vi testet 78 deltakere, og vært på Gjøvik, Sanderud, Lillehammer, Elverum, Otta og Fagernes. Kongsvinger og Tynset står for tur.

Bilde av Bodil Kolsgaard som setter opp utstyr
Det er litt av hvert som skal med for å sette opp teststasjonen hver dag. Alt fra sammenleggbar høydemåler og teip til å måle opp gangbanen, til stoppeklokke, registreringsark og forhåndsprogrammerte aktivitetsmålere pakkes ned i bagen og puttes i bagasjerommet.

Som mål på helse og funksjonsnivå har vi plukket ut tester som er mye benyttet i forskning på eldre, og som også ble brukt i den fjerde Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT4). Dette gjør at vi lettere kan sammenligne det vi måler med hva andre har funnet ut. Testene er enkle, og er vist å være gode mål på helse, særlig hos alle som har passert 60 år. De tester et bredt utvalg av funksjoner, inkludert balanse, ganghastighet og styrke. Etter at testene er gjennomført ber vi hver deltaker om å gå med en liten elektronisk teller i en uke, som måler hvor mye en er i aktivitet til enhver tid. Måleren sendes tilbake i posten til oss, og vi laster over data som vi senere skal analysere.

En bonus i arbeidet er at det er fantastisk hyggelig å møte alle disse menneskene, som stiller opp og gir av sin tid. Takk til alle som deltar, uten dere ville vi ikke få kunnskap vi kan ta med oss videre.