Helse, livskvalitet og funksjon etter behandling for prostatakreft – Har alder betydning?

Omtrent halvparten av menn som får prostatakreft i Norge er 70 år eller eldre. Høy alder kan gjøre disse pasientene mer sårbare, og føre til at de får flere bivirkninger av kreftbehandlingen. Vi vet imidlertid ikke sikkert om det faktisk er slik. 

Vi vil i dette prosjektet kontakte menn som har fått behandling mot prostatakreft ved Sykehuset Innlandet i perioden 2014-2018, og der behandlingen ble gitt med målsetning om å kurere kreftsykdommen. Behandlingen av prostatakreft innebærer enten operasjon eller strålebehandling, mens noen pasienter både opereres og får strålebehandling.

Målet med prosjektet er å få kunnskap som kan hjelpe pasienter og helsearbeidere med å ta gode valg etter at en har fått påvist prostatakreft. Hvor stor fare er det egentlig for å få bivirkninger i de ulike aldersgruppene? Hos de som får bivirkninger, går dette ut over livskvaliteten? Er det vi kaller bivirkninger, for eksempel urinlekkasje eller tretthet, kanskje like vanlig også hos de som ikke har blitt behandlet for prostatakreft? 

Vi ønsker å finne ut av hvordan mennene opplever sin livskvalitet, og hvordan deres helse er nå. Både opererte og strålebehandlede pasienter inviteres til å delta. Noe vi særlig ønsker å undersøke er om alder på behandlingstidspunktet har noe å si for hvordan det går. Dette finnes det lite kunnskap om. Vi vil derfor sammenligne menn som var under 70 år med menn som var 70 år eller eldre da de fikk behandling, og se om det er noen forskjeller i hvor godt de har tålt behandlingen. Til slutt vil vi også sammenligne menn som har fått prostatakreftbehandling med menn i samme alder som ikke har hatt prostatakreft. For å få informasjon om disse gjøres forskningen i samarbeid med Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

page1image59142752
Figur 1

Det vi lærer fra studien vil også brukes for å få bedre rehabilitering og oppfølging av eldre pasienter med prostatakreft. 

Studien startet vinteren 2021, og er finansiert av Sykehuset Innlandet.  

Kontaktpersoner:

Reidun Sletten (stipendiat/LIS onkologi)

Reidun.Sletten@sykehuset-innlandet.no

Marit Slaaen (prosjektleder, kreftlege, professor emerita),

Marit.Slaaen@sykehuset-innlandet.no