Helse, livskvalitet og funksjon etter behandling for prostatakreft – Har alder betydning?

Prosjekttittel: Helse, livskvalitet og funksjon etter radikal kirurgi eller strålebehandling for prostatakreft. En tverrsnittstudie med fokus på menn som fikk behandling i høyere alder (≥70 år)

Prosjektansvarlig: Reidun Sletten (lege i spesialisering i onkologi)

Prosjektleder: Prosjektleder og medveileder er Ola Christiansen (PhD, urolog). Tidligere prosjektleder (frem til januar 2023) var Marit Slaaen (professor emerita, onkolog).

Veiledere:

Hovedveileder er Line Merethe Oldervoll (professor)

Medveiledere:

  • Marit Slaaen (professor emerita UiO, overlege, onkolog)
  • Ola Christiansen (PhD, overlege, urolog)
  • Håvard Skjellegrind (førsteamanuensis, prosjektleder for HUNT4 70+, spesialist i allmennmedisin)
  • Lennart Åstrøm (PhD, overlege, onkolog)

Prosjektperiode: Januar 2021 – desember 2024

Prosjektinformasjon: Omtrent halvparten av menn som får prostatakreft i Norge er 70 år eller eldre. Høy alder kan gjøre disse pasientene mer sårbare, og føre til at de får flere bivirkninger av kreftbehandlingen.

I dette prosjektet kontaktes menn som har fått behandling mot prostatakreft ved Sykehuset Innlandet i perioden 2014-2018, og der behandlingen ble gitt med målsetning om å kurere kreftsykdommen. Undersøkelsen gjennomføres i 2021 og 2022, med andre ord noen år etter behandlingen ble avsluttet.

Alle menn inviteres til å svare på spørreskjema om blant annet livskvalitet, helserelaterte symptomer og plager, bruk av helsetjenester og fysisk aktivitet. Mange av spørsmålene er hentet fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT). Noen av de eldre (≥70 år da de fikk behandling) inviteres også til å delta i testing av fysisk funksjon, og måling av aktivitetsnivå gjennom 7 døgn.

Vi ønsker å finne ut av hvordan mennene opplever sin livskvalitet, og hvordan deres helse er. Vi vil sammenligne menn som var under 70 år med menn som var 70 år eller eldre da de fikk behandling. Til slutt vil vi også sammenligne menn som har fått prostatakreftbehandling med menn i samme alder fra normalbefolkningen. For å få informasjon om disse gjøres forskningen i samarbeid med Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

Det vi lærer fra studien håper vi kan brukes til å bedre rehabilitering og oppfølging av eldre pasienter med prostatakreft. Kunnskap fra studien kan også komme til nytte for eldre menn som nettopp har fått diagnosen prostatakreft.

Finansiering: Prosjektet er finansiert av Sykehuset Innlandet.

Les mer Om prosjektet:

Omreisende forskningsarbeid

Studiesykepleier Bodil Kolsgaard og stipendiat Reidun Sletten er godt i gang med sitt omreisende forskningsarbeid, der helse hos menn behandlet for prostatakreft skal undersøkes. Alle som er med i prosjektet var 70 år eller eldre da de fikk sin kreftbehandling. Målet er å få med…

Les mer her Omreisende forskningsarbeid