Et nytt og spennende forskningsprosjekt om kriser

I løpet av våren 2022 starter et stort nasjonalt prosjekt kalt PRACTIC . Prosjektet ledes av en forskergruppe fra AFS og finansiert av Sykehuset Innlandet.

I dette prosjektet ønsker vi å få mer kunnskap om kjennetegn og forekomst av kriser hos hjemmeboende, og utvikle og utprøve en tverrfaglig refleksjonsmodell (TID) for å forebygge, oppdage og tilnærme seg kriser.

Prosjektet har tre arbeidspakker og vil inkludere 30 kommuner fra hele landet. Prosjektet gjennomføres på 4 år.

Rekruttering av kommuner i hele landet starter nå. Få mer informasjon om prosjektet her.