RAiN-studien Beboer aggresjon i sykehjem

Prosjekttittel: RAiN-studien Beboer-aggresjon i sykehjem
Prosjektansvarlig: Bjørn Lichtwarck
Prosjektleder: Bjørn Lichtwarck
Prosjektperiode: 2021-2027

Prosjektinformasjon: I dette prosjektet undersøker vi forekomsten av aggressiv atferd hos beboere i sykehjem, og om aggressiv atferd har sammenheng med sykdommer og symptomer hos beboerne, det fysiske miljøet på sykehjemmet, bemanningen eller personalets kompetanse.

Alle beboere på sykehjem i Nord-Trøndelag og sykehjem i Trondheim er invitert til å delta i prosjektet, som gjøres innenfor rammene av HUNT Aldring i Trøndelag. Prosjektet samler inn data spesifikt knyttet til aggressiv atferd i sykehjem, og vil i tillegg benytte data allerede samlet inn i tidligere HUNT-undersøkelser og i HUNT Aldring i Trøndelag.  

Målsetning: For å kartlegge forekomsten av aggressive hendelser i sykehjem har vi prospektivt samlet inn og systematisert data om aggressive hendelser ved å be ansatte på sykehjemmene om å registrere aggressive hendelser fra sykehjemsbeboer mot medbeboere, ansatte eller inventar.

Finansiering: Helsedirektoratet har finansiert datainnsamlingen, Aldring og Helse og AFS bidrar med interne ressurser. Post-doc stipendiat Bjørn Lichtwarck er finansiert av Helse Sør-Øst. Forskningsmedarbeider Anette Væringstad og Maria Sørnes Pedersen er finansiert av AFS-SI og Helse Sør-Øst.

Kontaktpersoner
Bjørn Lichtwarck
Lege/PhD/forsker
Telefon 975 23 048

Maria Sørnes Pedersen

Prosjektmedarbeider

Anette Væringstad
Spesialsykepleier/prosjektsykepleier 
Telefon: 995 40 470

LES MER OM PROSJEKTET: