Kategorier
AFS Arrangement

Svingte seg i valsen på fagdag om demens og fysisk aktivitet

Den 27. mai ble det arrangert en fagdag på Prøysenhuset i Ringsaker for instruktører i treningssentre, fysioterapeuter, ansatte i både kommune- og spesialisthelsetjeneste og frivillige. På programmet var det faglig påfyll om demens, og hva som skjer med gangfunksjon og balanse hos personer med demens. Deretter var det praktiske eksempler på treningsopplegg for personer med demens, og erfaringsutveksling.

Leder i Ringsaker Demensforening, Anette Væringstad, var konferansier denne dagen. – «Det var god stemning i salen da instruktør Anne Grethe Teien fra Fønix treningssenter i Brumunddal ga oss en smakebit på «Gladtrimmen»», sier hun. «Det ble til og med dansing til «La det svinge», da instruktøren sendte alle fagdag-deltagerne ut på dansegulvet.»

Gladtrimmen holdes to ganger i uka på Fønix i Brumunddal, for deltagere med kognitiv svikt eller demens i tidlig fase. Gruppetreningen er et samarbeid mellom Ringsaker Demensforening, Fønix treningssenter og Ringsaker kommune. Deling av de gode erfaringene fra dette samarbeidet var en viktig del av fagdagen.

Bilde av foredragsholder
Gro Gujord Tangen, fagsjef fysisk helse ved Nasjonalt senter for aldring og helse
Demonstrering av øvelser for publikum
Anne Grete Teien fra Fønix treningssenter

Deltagerne på fagdagen ble utfordret på hvordan man kan få til et samarbeid rundt tilbud om fysisk aktivitet for personer med demens. Av innspill fra salen kom det fram et ønske om bedre samarbeid med  frivillige, samt behov for å utfordre kommunens ledelse og politisk fokus rundt temaet. Det ble gitt respons på at flere ønsket seg et liknende tilbud i andre kommuner.

Her kan du lese programmet for fagdagen