Kategorier
AFS Arrangement

Fagdag om demens og fysisk aktivitet 27. mai 2024

Den 27 mai 2024 arrangeres det en fagdag om demens og fysisk aktivitet eller trening på Prøysenhuset i Ringsaker.

På programmet står faglig påfyll med grunnleggende innføring om demens ved Sverre Bergh, forskningsleder fra AFS. Fagsjef ved Aldring og Helse, Gro Gujord Tangen skal snakke om hva som skjer med gangfunksjon og balanse hos personer med demens. Instruktør fra Fønix Treningssenter i Brumunddal, Anne Grethe Teien skal ha demonstrere øvelser som benyttes i treningsgruppe for personer med demens, som Fønix har hatt gode erfaringer med.

Det blir muligheter for erfaringsutveksling rundt hvordan man kan få til treningsgrupper for personer med demens i praksis, og hvordan man kan få til et godt samarbeid mellom ulike aktører rundt dette tilbudet.

Målgruppe for fagdagen er instruktører fra treningssentre, fysioterapeuter i kommunene, privatpraktiserende fysioterapeuter, studenter ved utdanningsinstitusjoner, ansatte i helse og omsorg i kommunene, samt ansatte i sykehus, spesialisthelsetjeneste og rehabiliteringsinstitusjoner.

Påmeldingen til fagdagen er åpnet. Ved å trykke på denne lenken kommer du til nettskjemaet for påmelding (https://nettskjema.no/a/423562).

Fagdagen arrangeres av Ringsaker demensforening, Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) Sykehuset Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Innlandet(Hedmark) og Ringsaker kommune.

Kontaktperson for fagdagen er Randi F. Nilsen, randi.nilsen@sykehuset-innlandet.no (tlf 906 26 575).