Kategorier
AFS Arrangement

Fagdag for Avanserte Kliniske Sykepleiere i Innlandet

30. mai arrangerte AFS forskningssenter, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Innlandet (Hedmark) og Stange kommune fagdag for Avansert Kliniske Sykepleiere (AKS), AKS studenter og kommunale ledere fra Innlandet. Arrangementet ble holdt i flotte lokaler på Grevskapet på Stange Bibliotek, og tema for dagen var behandlingsavklaring og forhåndssamtaler.

Hege Fosseng Johansen (USHT) og Marita Pedersen Hauge (Stange kommune) som startet opp «Nettverk for AKS i Innlandet», geleidet deltagerne gjennom hele dagen. I nettverket er det 35 AKS’ere og studenter. På fagdagen var det påmeldt 36 deltagere.

– Vi startet opp med digitale nettverksmøter i august 2023 og har hatt faste møter en gang i måneden siden november. Helt siden oppstart har vi drømt om å ha en fysisk fagdag, sier Marita, som også er fylkeskontakt for AKS i Innlandet. Hege tilføyer –Vi har vært veldig spente på interessen og oppmøte for selve dagen, men med så mange påmeldte har vi fått bekreftet at dette var etterlengtet. Vi valgte også å invitere lederne til AKS’ere og studenter til denne fagdagen, og har fått gode tilbakemeldinger fra de lederne som deltok.

Nestlederen i AKS faggruppe Jan-Eilert Pedersen (Notodden kommune) var invitert som foredragsholder. – Dette er den første fylkessamlingen i Norge, og det er flott å se at så mange AKS’ere, studenter og ledere i Innlandet viser interesse for denne fagdagen, sier han.

En rød tråd gjennom de tre første presentasjonene var skrøpelighet og forhåndssamtaler. Videre på programmet ledet Åsa Serholt Jensen workshop i etisk refleksjon. Fagdagen fortsatte med spennende innlegg fra AKS’ere i Innlandet som fortalte om hvordan de jobber: Lene Stensrud Vangen (Øyer kommune), Anja Østli Ausland (Kongsvinger kommune) og Gry Nelly Tronbøl (Kongsvinger kommune). Til slutt presenterte Jan-Eilert hvordan han i dag jobber i et godt etablert AKS team i Notodden kommune, og om «den lange» veien frem dit.

Les mer om hva AKS er her: Avansert klinisk allmennsykepleier (AKS) – Helsedirektoratet

Les mer om forhåndsplanlegging med OBSplan her: Forhåndsplanlegging med OBSplan

Bilde av foredragsholdere og deltakere på fagdagen
Hege Fosseng Johansen og Marita Pedersen Hauge ønsker velkommen til fagdag
Bilde av foredragsholdere og deltakere på fagdagen
Marit Dølgaard Myren presenterer forskning i hjemmesykepleien – skrøpelige eldre hjemmeboende.
Bilde av deltakere og foredragsholdere på fagdag.
Åsa Serholt Pedersen la frem nasjonale faglige råd ved forhåndssamtaler og planlegging ved begrenset levetid, og veiledet deltagerne gjennom 6-trinnsmodellen for etisk refleksjon.
Papir på et bord. Deltakere leser informasjon om etisk refleksjon.
Workshop med utgangspunkt i 6-trinnsmodellen for etisk refleksjon.
Bilde av foredragsholdere og deltakere på fagdagen
Fra workshopen.
Bilde av foredragsholder
Lene Stensrud Vangen fra Øyer kommune.
Bilde av foredragsholdere
Anja Østli Ausland og Gry Nelly Tronsbøl fra Kongsvinger kommune.
Bilde av foredragsholder
Jan-Eilert Pedersen fra Notodden kommune.