Kategorier
AFS Forskning på kreft

SIOG 2022 Årskonferanse i Genève

International Society of Geriatric Oncology (SIOG) avholdt sin årlige konferanse i Genève, Sveits, 26.- 28. oktober. SIOG har som navnet tilsier et mål om å fremme samarbeid mellom faggruppene geriatri og onkologi, og konferansen samlet deltakere fra hele verden.

Fra AFS deltok Reidun Sletten og Guro Falk Eriksen, sistnevnte med en poster om kognitiv funksjon hos eldre kreftpasienter under forløpet av strålebehandling, og en med erfaringer fra SIOG Advanced Course in Geriatric Oncology (der hun deltok i sommer). 

Guro står foran posterutstillingen. Foto

Fredag kveld var det mottakelse og posterpresentasjoner, etterfulgt av et tettpakket program gjennom helga. Det var høydepunkter fra ny forskning i fagfeltet og viktige publikasjoner. Det var også egne sesjoner med oppsummering av de viktigste studiene innen toleranse av kjemoterapi og immunterapi, foredrag innen temaet blodsykdommer og innen aldringsbiologi, for å nevne noe. MDT (Multidiciplinary team)-sesjonen lørdag, der en pasienthistorie fra virkeligheten ble presentert og diskutert, vekket stort engasjement.

Tittelen på årets konferanse var «Celebrating resilience», som på norsk kan oversettes med motstandsdyktighetet, et tema som vekket engasjement og interesse. Resilience har fått en større plass i geriatrisk onkologi særlig de siste årene. Begrepet beskriver hvordan et individ tilpasser seg og kommer seg gjennom en krise, og hvordan lærdom fra påkjenninger tidligere i livet kan hjelpe et menneske i å møte en nåværende utfordring. Dette tror vi kan bli et nyttig verktøy i arbeidet med sårbare eldre som skal ha kreftbehandling.

Siri Rostof presenterer på konferansen. Foto

Geriater og professor Siri Rostoft ved Oslo Universitetssykehus, som AFS har samarbeid med på flere prosjekter, ble tildelt SIOGs prestisjetunge Paul Calabresi award. Prisen deles ut til en forsker som har utmerket seg spesielt innen fagfeltet geriatrisk onkologi. Vel fortjent, og gratulerer så mye!

Det var uvanlig varmt i Genève for årstiden, med temperaturer over 20 grader. Konferansesenteret lå i fine omgivelser like ved FNs hovedkontor og kun gangavstand fra sentrum, så selv om det ble lite tid til å utforske noe mer av Genève, ga den daglige spaserturen fra hotellet et fint stemningsbilde av byen. Konferansen ga et nyttig påfyll av faglig kunnskap og god inspirasjon for eget videre arbeid. 

Bilde av Reidun og Guro i en park. Foto