Kategorier
AFS Opplæring

Fagdag for Alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet

Torsdag 29 september ble det arrangert en felles fagdag for alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet. Det var rundt 90 engasjerte fagpersoner som deltok på fagdagen. – En slik fagdag bringer fagmiljøet sammen på tvers av profesjoner, det skaper nye møteplasser og…

Kategorier
AFS Opplæring TID Tid kursholderkurs

Nytt TID kursholderkurs på trappene

Den 26 og 27 oktober 2022 skal det holdes et nytt TID Kursholderkurs på Gardermoen. Dette er det 14. kurset i rekken, som arrangeres av Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet. Spesialsykepleier Anette Væringstad ved AFS er…

Kategorier
Opplæring

Oppstartseminar psykiske sykdommer i eldre år

Den 22. november 2022 starter et nytt fagseminar i eldreomsorgens ABC. Seminaret tar for seg Psykiske sykdommer i eldre år og gjennomføres digitalt via Teams. Ritt Nielsen har sammen med USHT innlandet og kollegaer i SAM-AKS, hatt ansvar for fagseminarene…