Kategorier
Arrangement

Ketaminkonferansen 2024

Alderspsykiatrisk Avdeling, ved Sykehuset Innlandet HF, arrangerer landets første nasjonale konferanse rundt behandling av depresjon ved hjelp av Ketamin på Hamar 13. og 14. februar 2024.

Målsettingen for konferansen er å gi oppdatert kunnskap til alle yrkesgrupper som er involvert i behandlingskjeden.

Konferansen vil bestå av felles forelesninger av ledende fagfolk, og av egne parallellsesjoner rettet spesifikt mot leger, sykepleier og psykologer. I disse sesjonene vil vi legge vekt på den praktiske gjennomføringen av behandlingen, slik at deltakerne vil stå best mulig rustet til å starte å gi behandlingen på egen hånd etter konferansen.

For nettskjema til påmelding, trykk her: Ketaminkonferansen 13. – 14. februar 2024 – Nettskjema

Program og utfyllende informasjon om konferansen finner du her: