Kategorier
Forskning på kreft

Marit Slaaen utnevnt til æresmedlem i Norsk Onkologisk Forening

Onkolog og professor emerita Marit Slaaen er utnevnt til æresmedlem i Norsk Onkologisk Forening, fagforeningen til kreftleger (onkologer) i Norge. Utnevnelsen ble annonsert den 17.11. under Onkologisk Forum, en konferanse som samler onkologer fra hele landet. Begrunnelsen for utnevnelsen er gjengitt i hovedtrekk under:

Du hedres for din innsats for å få etablert Avdeling for kreft- og lindrende behandling i Bodø, for ditt utrøttelige engasjement for god lindring og bedre livskvalitet for våre pasienter og ditt vedvarende stort bidrag til akademisk onkologi med hovedfokus på eldre kreftpasienter.

En verdig æresmedlem på alle måter.

Marit Slaaen hadde ikke anledning til å være til stede på Onkologisk Forum, det planlegges derfor en seremoni med overrekkelse av diplomet på et senere tidspunkt, her i Innlandet.

Vel fortjent utnevnelse, en anerkjennelse både av Marits langvarige og gode innsats for forskningen, og en anerkjennelse av viktigheten av geriatrisk onkologi. Vi gratulerer så mye!