Kategorier
AFS

Landskonferansen i alderspsykiatri godt representert fra AFS

Den 19. Landskonferansen i alderspsykiatri ble avholdt i Tromsø 2-4 mai 2022 av Nasjonalt senter for Aldring og helse, og hadde flere representanter fra AFS og Avdeling for alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet.


Daglig leder ved AFS Janne Myhre holdt et engasjerende foredrag om «Lederskapets rolle for å fremme pasientsikkerhet og forebygge vold, overgrep og forsømmelser i sykehjem». Foredraget bygger på forskningen i Myhre sin ph.d. fra 2021 .


Forskningsleder Sverre Bergh presenterte aktuell forskning innen fagfeltet alderspsykiatri i foredraget «forskningsnytt», der han presenterte forskning om covid-19 pandemiens påvirkning på eldres hverdagsliv og mental helse, hvor gamle opplendinger vil bli, og om gubbefotball er bra for eldre mannlige kreftpasienter. Gjennom sin bi-stilling i Aldring og helse satt Sverre Bergh også i arrangementskomiteen for konferansen, og ledet flere sesjoner.


Avdelingsoverlege Eivind Aakhus ved Avdeling for alderspsykiatri hadde en fin oppsummering av historien bak ECT, antatt virkningsmekanisme, og indikasjon for bruk.


I tillegg ble det presentert 2 postere i et kort innlegg på 5 minutter basert på funn fra 2 publiserte artikler der mange av medforfatterne er tilknyttet AFS. Stipendiat Kari Anne Hoel presenterte sin poster om studien Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms (TIME) in home care services: a cluster randomized feasibility trial, en studie som undersøkte gjennomførbarheten av TID modellen i hjemmetjenesten. Sverre Bergh presenterte Tom Borza sin poster om hvordan depressive symptomer påvirker overlevelse hos eldre kreftpasienter.