Kategorier
Forskning på kreft Studier

May Ingvild Volungholen Sollid disputerer 13. juni 2023

Sykepleier May Ingvild Volungholen Sollid er stipendiat ved AFS og universitetslektor ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik. Hun har i sin doktorgrad forsket på hvordan pasienter med kreft som mottar strålebehandling opplever kvaliteten på de helsetjenestene de mottar.

Avhandlingen har fire delstudier. Det er gjort intervjuer i to av studiene, for å finne ut hvordan pasienter med kreft opplever de helsetjenestene de mottar i forbindelse med strålebehandling. Videre er det valgt et spørreskjema for å kunne måle hvordan pasientene opplever kvaliteten på tjenestene de mottar. Prosjektet har evaluert måleegenskapene til spørreskjemaet i den tredje studien. I den fjerde studien er det samme spørreskjemaet brukt til å måle hvordan pasientene opplever kvaliteten på tjenestene de mottar, og sett på hvilke faktorer som kan påvirke pasientenes opplevelser. Du kan lese mer om prosjektet her.

Sollid skal 13. juni forsvare sin avhandling: Experiencing radiotherapy: Quality of care from the perspective of patients with cancer receiving radiotherapy. Prøveforelesning og disputas finner sted ved NTNU Gjøvik i 1/3 Eureka.