Kategorier
AFS

Ny daglig leder

Irene Mari Røen ble 1. mars ansatt som ny daglig leder ved AFS.

Hun har et stekt faglig engasjement og kjent for sitt arbeid innenfor demensomsorgen, særlig personsentrert omsorg for personer med demens. Hun har erfaring fra alderspsykiatrisk avdeling og hun har også i mange år jobbet som prosjektmedarbeider ved ulike studier tilknyttet AFS.

Hun tok i 2019 en doktorgrad hvor hun undersøkte sammenhengen mellom organisatoriske og strukturelle faktorer i sykehjem, egenskaper ved personalet, egenskaper hos personer med demens og endringer i pasientens livskvalitet i løpet av sykehjemsoppholdet. Studien har bidratt til viktig kunnskap om planlegging av behandling av omsorg for personer med demens på sykehjem. Her kan du lese avhandlingen.

Irene Mari Røen har siden høsten 2018 vært leder for USHT Innlandet (Hedmark) og vil nå kombinere stillingen som daglig leder ved AFS med lederstillingen ved USHT.

Hva ser du på som en styrke ved å kombinere disse to stillingene?

-Jeg har tru på at gjennom denne stillingskombinasjonen kan vi bidra til styrket samarbeid om forskning og fagutvikling både i Innlandet og nasjonalt. USHT Innlandet (Hedmark og Oppland) har etablerte samarbeidsstrukturer med kommunene i Innlandet som kan være aktuelle for utvikling av forsknings idéer, og USHT er i et nasjonalt nettverk hvor det også er muligheter som samarbeid.