Tjenestekvalitet fra perspektivet til kreftpasienter som mottar stråleterapi

Prosjekttittel: Tjenestekvalitet fra perspektivet til kreftpasienter som mottar stråleterapi

Prosjektansvarlig: May Ingvild Volungholen Sollid (sykepleier/stipendiat)

Prosjektperiode: 30.09.19-31.12.22

Prosjektinformasjon: Det er et økende antall eldre, og også et økende antall kreftpasienter. Mange kreftpasienter trenger stråleterapi som behandling. Helsetjenestene skal hjelpe flere pasienter, med sammensatte og forskjellige behov. Det er også krav til å forbedre og utvikle tjenestene, og her skal brukerne selv delta.

Forskningsgruppen skal utvikle et spørreskjema, et PREM-skjema (Patient Reported Experience Measure).  Spørreskjemaet skal måle hva slags erfaringer strålepasienter har med helsetjenestene de får tilknyttet strålebehandlingen.

  • Opplever strålepasientene å ha fått nok informasjon om behandlingen de skal få?
  • Hva med bivirkninger av behandlingen?
  • Er de nærmeste involvert i stor nok grad?
  • Vet legen på stråleavdelingen hvilke medisiner hjertespesialisten har gitt?

Spørreskjemaet kan brukes til å identifisere hvilke områder av tjenestene for strålepasienter som ikke er gode nok, og trenger forbedring og utvikling. For at skjema skal være godt nok, skal det først testes: Vi vil vite om vi treffer blinken, og om vi treffer den i midten. Dette gjør vi ved å gjøre statistiske analyser.

Som en del av å være hovedrolleinnehaver i egen behandling, er det pasientene egne stemmer som skal komme fram i resultatet av PREM-skjemaet.

Kontaktperson
May Ingvild Volungholen Sollid
Stipendiat

LES MER OM STUDIEN HER: