Kategorier
AFS Arrangement

Innlandets Demenskonferanse 2024

Nå kan du melde deg på Innlandets Demenskonferanse, 13-14 februar i 2024. Konferansen blir på Lillehammer og temaet for konferansen er Fellesskap og meistring-bu trygt heime.

Mange gode forelesere vil i løpet av de to dagene ta for seg ulike problemstillinger under overskriftene Kompetente og myndiggjorte medarbeidere, levende lokalsamfunn, boligtilpasning og planlegging, trygghet for tjenester og støtte til pårørende. Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil åpne konferansen.

Her kan du lese programmet og melde deg på konferansen: Innlandets demenskonferanse 2024 – Sykehuset Innlandet HF (sykehuset-innlandet.no)