Kategorier
AFS

Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat

Spennende stilling som doktorgradsstipendiat i prosjektet «Meaning in life in residents in long term care nursing homes».

Stipendiatstillingen er tilknyttet Forskningssenter for Eksistensiell Helse (FEH) i samarbeid med Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) i Sykehuset Innlandet.

Ph.D-prosjektet handler om eksistensiell helse blant eldre og har fokus på sykehjemsbeboeres erfaring av mening i livet. Her finner du utlysningsteksten