Kategorier
AFS

Alzheimer Europe

Fra 16. til 18 oktober avholdt Alzheimer Europe sin 33 årlige kongress i Helsinki, Finland. Øyvind Kirkevold har skrevet om noen høydepunkter fra konferansen.

Det var i alt 67 forskjellige sesjoner og seminarer fra tidlig morgen (8:30 til sen ettermiddag 18:30) og mange ting som foregikk parallelt. I tillegg til sesjonene var det posterpresentasjoner i fire runder med til sammen 280 postere. Årets kongress hadde rekorddeltakelse med over 1000 registrerte deltakere. Alzheimer Europe konferansene har mange målgrupper fra personer med demens og pårørende til forskere, klinikere og helseplanleggere. Dette gjenspeiler også bredden på innleggene med tilbud til alle målgruppene. Fra beskrivelse av nye tilbud (fagutvikling) til avansert medisinsk forskning. Med en slik aktivitet er det ikke mulig å gi en fyllestgjørende tilbakemelding på noen få linjer.

Høydepunkter og reportasjer fra konferansen finner dere her: https://www.alzheimer-europe.org/news

Jeg vil likevel forsøke å gi noen inntrykk og beskrivelse av trender. Forrige gang jeg var på Alzheimer Europe konferanse, var i 2018 i Barcelona. På konferansen i 2018 var det en del om kommende legemidler og særlig på at det var lovende resultater med en helt ny generasjon legemidler. Legemiddelfirmaet Biogen sponset symposiet “Getting health systems ready for medical innovation: A new era for Alzheimer’s”. På årets konferanse var det så langt jeg kan se, ingen innlegg som gikk på legemiddelbehandling. Dette til tross for at tre nye legemidler er under utprøving og Biogens Lecanemab (ny generasjon) har kommet på marked. I år er det forebygging som gjelder. Det var egen plenumssesjon om forebygging og minst to parallell sesjoner samt flere enkelt innlegg og postere om risikofaktorer og forebygging av demens.

Kanskje det mest interessante fra forebyggingsfronten er at selv om tidlig forebygging, lenge før en får symptomer, er det mest effektive og viktig (ha generelle gode levevaner som ung voksen utover), så hjelper det også å forebygge når det allerede har oppstått symptomer på demens. De finske «FINGER» studiene (Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability) har vist positive resultater studien er på vei ut i verden. Les mer om denne studien her: https://www.alz.org/wwfingers/overview.asp.

En annen tendens som jeg mener det er verdt å merke seg, er at under temaet arkitektur og design så er det lite fokus på å utvikle tilbud som isolerer personer med demens i egne boliger, avdelinger og institusjoner (skjermede enheter, demenslandbyer og lignende). Oppmerksomheten er i større grad rettet mot løsninger som kan tilpasses typer funksjonssvikt og hvordan fysisk miljø kan brukes til å inkludere alle og skape sosiale felleskap på tvers av alder og funksjon. Laura Arpiainen som er professor i Health and Wellbeing Architecture ved Alto universitetet i Helsinki presenterte et større prosjekt om «Integrated living for people with memory decline» hvor mindre enheter bygges inn i sammen med andre boliger. Dette er løsninger som også er prøvd ut andre steder (f.eks. Stuttgart i Tyskland) og det er kanskje på tide å begynne å tenke litt utenfor boksen i Norge også. Se mer om dette her: Laura+Arpiainen_MonIA+Arpiainen+EUHPN+2023.pdf (squarespace.com))

Kunstig Intelligens (KI) er i tiden, også på denne konferansen. Det var et eget symposium om (KI) og det er utviklet modeller for å beregne individuell risikoprofil for å utvikle demens, og bruke disse modellene for tidlig oppdagelse av «mild kognitiv disorders» (MIC) og eventuelt planlegge behandling. Symposiet var holdt av AI-mind som er et stort EU-prosjekt (AI-Mind | Artificial Intelligence for Dementia Prevention) og koordineres av Ira Haraldsen ved Oslo universitetssykehus. KI dukket også opp på flere postere om diagnostikk og behandling. Jeg vil anta at KI vil få større plass også på demensområdet i tiden framover.

Ellers hadde temaer som har vært gjengangere de siste årene ganske stor plass. Det var personsentert omsorg, opplæring og støtte til pårørende, menneskerettigheter, rettsikkerhet og forskjellige tilnærminger i omsorgen av personer med demens.

Neste Alzheimer Europe konferanse er i Brussel oktober 2024.