Urolog Ola Christiansen disputerer 1. desember

Portrettbilde av Ola Christiansen

PhD-kandidat ved AFS og urolog ved Hamar sykehus Ola Christiansen skal den 01.12.22 forsvare sin avhandling «Quality measurements and patient experiences after radical prostatectomy: A register-based study». Avhandlingen tar utgangspunkt i en lokal database Ola Christiansen har hatt en sentral rolle i å bygge opp. Databasen samler informasjon på en strukturert måte om pasienter operert med robotassistert laparoskopisk prostatektomi (RALP) ved Sykehuset Innlandet HF. Her inngår både medisinske data om prostatakreft, og selvrapportert informasjon om livskvalitet fra pasientene, og databasen brukes til både kvalitetsforbedring og forskning.

Du kan finne mer informasjon om prosjektet her.

Disputasen finner sted i Runde auditorium ved Domus Medica, Universitetet i Oslo fra kl 11.

Les mer om disputasen her: Public Defence: Ola Berger Christiansen – Institute of Clinical Medicine (uio.no)