Kategorier
AFS Forskning på kreft

Starten for et nytt norsk samarbeid innen geriatrisk onkologi (kreftbehandling av eldre)

12. og 13. september møttes en engasjert gjeng på Fefor høyfjellshotell for å vie dagene til temaet geriatrisk onkologi, eller kreftbehandling av eldre.

Geriatrisk onkologi handler i korte trekk om å kartlegge sårbarhet hos eldre mennesker med kreft før, underveis og etter kreftbehandling. Ved hjelp av denne kartleggingen kan en tilpasse behandling mer individuelt til den enkelte. Dette vet man nå mye om at er viktig for eldre kreftpasienter, både for livskvalitet og for utfallet av kreftsykdommen.

Initiativet til samlingen kom fra Marit Slaaen (kreftlege, professor emerita), Ingvild Saltvedt (geriater, professor) og Siri Rostoft (geriater, professor). Deltakerne på samlingen kom fra Trøndelag, Innlandet, Oslo, Ålesund, Bergen, Vestfold og Bærum, og det var en sammensatt gruppe av geriatere, onkologer, kirurger, indremedisinere, en sykepleier, ernæringsfysiolog og psykiater fra forskjellige sykehus og universitet. Fra AFS deltok Marit Slaaen, Sverre Bergh, Guro Falk Eriksen, May Ingvild Volungholen Sollid, Ola Christiansen og Reidun Sletten.

Felles for alle på seminaret var nettopp interessen for eldre menneskers helse, og for at kreftbehandling til denne gruppen pasienter skal tilpasses på best mulig vis.

Møtet hadde et allsidig program, med presentasjoner av eksisterende og planlagte prosjekter, og med tid til å komme sammen i mindre grupper. Det kom frem mange gode forslag til hvordan geriatrisk onkologi kan løftes frem både i faglige diskusjoner nasjonalt, og i den praktiske sykehushverdagen. Vi har god tro på at dette er starten på et godt samarbeid videre.