Kategorier
Forskning på kreft

Spennende lesning i siste Onkonytt

I nyeste utgave av Onkonytt, som er tidsskriftet for kreftleger i Norge, har Marit Slaaen og Guro Falk Eriksen bidratt med gode artikler som fremhever fagfeltet geriatrisk onkologi.

Artikkelen på side 10 viser hvorfor det er viktig å gjøre en systematisk og helhetlig vurdering av eldre pasienter med kreft, slik at oppfølging og behandling tilpasses på riktig måte til denne pasientgruppen. Sannsynligheten for å få kreft øker med alder, og med stigende levealder og bedre helse i befolkningen både i Norge og ellers i verden, blir det stadig flere eldre som får påvist en kreftsykdom. Samtidig har mange eldre andre sykdommer fra før, og kan være ekstra sårbare for bivirkninger og komplikasjoner. Geriatrisk vurdering er nyttig både for å bestemme riktig nivå av en planlagt terapi, og for å fange opp helseproblemer som kan løses, slik at eldre pasienter blir i bedre stand til å tåle kreftbehandling.

På side 96 oppsummeres geriatrisk-onkologisk seminar på Fefor avholdt september i fjor, presentert i en tidligere nyhetssak her på AFS sine hjemmesider. Den kan du lese ved å trykke her

Marit Slaaen ble utnevnt til æresmedlem i Norsk Onkologisk Forening i fjor, for sin lange og imponerende karriere. Spesielt nevnes etableringen av Avdeling for kreft og lindrende behandling i Bodø, men Marit har gjennom hele sitt virke hatt et særlig engasjement for god lindring og livskvalitet, og med fokus på eldre.  Hun har og gjør et viktig arbeid for å fremme geriatrisk onkologi i Norge. En presentasjon av utnevnelsen og begrunnelsen for dette ble presentert i en egen artikkel på sine 110.

Onkonytt er tilgjengelig for alle på nettet, og flere detaljer fra disse sakene kan leses her: OnkoNytt | Medlemsblad for Norsk onkologisk forening