Kategorier
AFS Studier

Kari Anne Hoel disputerer 27 april 2023

Sykepleier Kari-Anne Hoel er stipendiat ved AFS og universitetslektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet. Hun har i sin doktorgrad forsket på hjemmetjenester som gis til personer med demens.

Hoel skal den 27. april forsvare sin avhandling: Home care services for people with dementia – Tailored and person centered for improved quality of care.

På Universitetet i Oslo sine sider kan du lese mer om disputasen: Public Defence: Kari-Anne Hoel – Institute of Health and Society (uio.no)

Studien består av tre delstudier som har sett på organisering av tjenestetilbudet til personer med demens, personer med demens og deres erfaringer med tjenestetilbudet og en pilotstudie der målet var å identifisere hva som hemmer og fremmer bruken av TID modellen i hjemmetjenesten.

Resultatene presentert i avhandlingen viser at kompleksiteten i hjemmetjenesten, kombinert med at personer med demens har kompliserte problemstillinger, utfordrer mulighetene til å gi en tilpasset tjeneste. Den tradisjonelle måten å organisere hjemmetjenesten på gjør det vanskelig å gi personsentrert omsorg til personer med demens. TID modellen ble av personalet i hjemmetjenesten vurdert som en god systematisk tilnærming for å finne individuelle tiltak for en persontilpasset tjeneste.

Her kan du lese mer om studien: https://afs-si.no/forskningsstudier/kontinuitet-i-omsorg-for-pasienter-med-demens-i-hjemmesykepleien/

Avhandlingen består av tre publiserte artikler.

Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms (TIME) in home care services: a cluster randomized feasibility trial; https://doi.org/10.1186/s12913-022-08308-4

Person-centered dementia care in home care services – highly recommended but still challenging to obtain: a qualitative interview study (BMC Health Services Research, (2021), 21, 1, (723), 10.1186/s12913-021-06722-8) https://doi.org/10.1186/s12913-022-08312-8

Staff’s perspectives on the organization of homecare services to people with dementia—A qualitative study https://doi.org/10.1002/nop2.822