Kategorier
AFS Arrangement

Engasjerende konferanse

Innlandets demenskonferanse er en konferanse som er relevant, inspirerer og engasjerer folk fra hele Innlandet. Hvert år har konferansen mange deltakere fra den kommunale helsetjenesten i Innlandet. Konferansen gir inspirasjon og gode ideer som deltakerne kan ta med seg i sin arbeidshverdag. Det har vært et viktig mål at folk kan samles for å dele erfaringer og opplevelser med andre.

Rett tiltak til rett tid?

Den 7 og 8 februar ble konferansen avholdt på Hamar med temaet «Rett tiltak til rett tid?». Konferansen hadde mange gode forelesere, representert fra Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for Aldring og Helse, SESAM og Statsforvalteren i Innlandet.

Det har alltid vært viktig å trekke frem de gode erfaringene fra ulike kommuner i Innlandet. Denne gangen var det foredragsholdere fra kommunene Stange, Hamar, Løten og i tillegg «langreiste» erfaringer fra Trondheim kommune. AFS var godt representert med flere foredragsholdere på denne konferansen.

Markerte 20 års jubileum

Birger Lillesveen og Irene Hansen markerte 20 års jubileum av konferansen med et tilbakeblikk på 20 år som arrangører av konferansen- med mye humor og engasjement. Birger Lillesveen og Irene Hansen er nå begge pensjonister og har vært sentrale personer i etablering og utvikling av konferansen. Konferansen ble etablert som et viktig bidrag blant annet for å styrke kompetansen i alle ledd- blant helsepersonell og ledere- og at alle kommuner i Innlandet skulle ha råd til å sende flere deltakere fra sin kommune.  

På statsforvalterens sider kan du finne programmet for konferansen og presentasjoner fra flere av foredragsholderne. Trykk her for å komme til statsforvalterens side: Innlandets Demenskonferanse 2023 |Statsforvalteren i Innlandet

Neste års konferanse blir den 13 og 14 februar 2024 på Scandic Lillehammer.

På kompetansebroen kan du lese flere innlegg om tema fra denne konferansen.

Her kan du lese om prosjektet «Sjelden hørte stemmer» i Stange og Løten kommune:  Personer med demens styrker kommunens arbeid – Kompetansebroen

Du kan også lese intervju med Anne Marie Mork Rokstad som snakket om behov og ønsker hos personer som får en demenssykdom her: Hva er viktig for deg hvis du får en demenssykdom? – Kompetansebroen

Innlandets demenskonferanse avholdes i februar hvert år. Målgruppe for konferansen er ledere og mellomledere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste, helsefagarbeidere, vernepleiere, sykepleiere, fastleger og sykehjemsleger, fagutviklingsansvarlige, demenskontakter, fysioterapeuter og ergoterapeuter, høgskoleansatte og studenter.

Det er Satsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom i Sykehuset Innlandet som er arrangør av konferansen.