Kategorier
AFS

Gruppetrening ved Fønix treningssenter i Brumunddal for personer med kognitiv svikt og mild til moderat demens

Nasjonalforeningen for Folkehelsen Ringsaker Demensforening har tatt initiativ og innledet et samarbeid med Fønix treningssenter i Brumunddal, om å organisere gruppetrening for eldre personer med demens på treningssenteret. Samarbeidspartnere er Fønix treningssenter i Brumunddal, Ringsaker kommune, USHT Hamar og AFS.

Treningsgruppa startet opp i februar uke 7 og holdes i Fønix treningssenter sine lokaler sentralt i Brumunddal. Instruktør fra Fønix Brumunddal vil lede treningsgruppa, mens representanter fra Nasjonalforeningen for Folkehelsen Ringsaker Demensforening vil delta i organiseringen. Det ble gjennomført informasjonsdag om tilbudet ved Fønix 26 januar, hvor de som hadde interesse kunne komme å høre om tilbudet. Etter dette møtet er det allerede 6 deltagere som ønsker å delta i gruppa, men det er plass for noen flere.

USHT vil bidra med opplæring av instruktør i «Sterk og stødig» ved behov, som er et etablert treningsprogram for eldre. Fønix Brumunddal vil tilby å teste deltakerne fysisk før og etter treningsperioden, for å kunne se om treningen bidrar til utvikling av fysisk funksjon. Gruppa har plass til 8-10 deltagere, og det vil bli gruppetrening 2 ganger hver uke i 12 uker fremover. Det vil legges til rette for at personer som ikke kommer seg til trening på egen hånd, kan følges av pårørende, støttekontakter eller andre frivillige.

Kontaktperson for tilbudet er Solveig Brekke Skard, tlf 950 34 050.