Kategorier
AFS Studier

Ny stipendiatstilling ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

Nytt spennende prosjekt om samtykkekompetanse starter i 2024 og i den forbindelse søkes det etter en doktorgradsstipendiat som vil forske på dette viktige temaet.  

Vurdering av personers samtykkekompetanse er noe alle helsepersonell møter i sin praksis, og for den enkelte pasient er det avgjørende at en slik vurdering gjøres på et så godt grunnlag som mulig. Det er behov for mer kunnskap om hvordan samtykkekompetanse forstås og hvordan vurderingen gjøres.

Doktorgradsprosjektet ,«Assessing capacity to consent (CC) to health care in the municipal health-care services in Norway. Perceptions of the concept CC and current practice» ledes av Øyvind Kirkevold (seniorforsker ved AFS, professor i klinisk sykepleie ved NTNU Gjøvik og assisterende forskningssjef ved Nasjonalt senter for Aldring og helse). Hovedveileder er Bjørn Lichtwarck. (PhD, postdoktorstipendiat ved AFS, overlege ved alderspsykiatrisk avdeling og leder for Rådet for demens, Nasjonalforeningen). Biveiledere er Reidar Pedersen (professor og leder av Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo) og Øyvind Kirkevold. 

Som stipendiat ved AFS er det er i tillegg til dyktige veiledere et aktivt stipendiatmiljø og mange ansatte med bred forskningskompetanse.

Stillingen er nå lyst ut og du finner utlysningsteksten her: Webcruiter