Demens og alderspsykiatri

Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt

Les mer om studien her

RAiN-studien
Beboer aggresjon i sykehjem

Les mer om studien her

Genetisk polymorfisme og nevropsykiatriske symptomer ved demens

Les mer om studien her

Kontinuitet i omsorg for pasienter med demens i hjemmesykepleien

Les mer om studien her

Kan microRNA i blodet brukes til å diagnostisere og predikere forløpet av demens ved Alzheimers sykdom?

Les mer om studien her

Angst ved demens: Validering av kartleggingsinstrument og korrelater

Les mer om studien her

Pathway Through Care (PTC)

Les mer om studien her

Prognosis of Depression in the Elderly (PRODE)

Les mer om studien her

Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)

Les mer om studien her

TID (Tverrfaglig intervensjonsmodell) kursholderkurs-prosjektet

Les mer om studien her

Samhandling mellom avdeling for alderspsykiatri og kommunale sykehjem (SAM-AKS)

Les mer om studien her

TID (Tverrfaglig intervensjonsmodell) i spesialisthelsetjenesten

Les mer om studien her

TID (Tverrfaglig intervensjonsmodell) i sykehjem

Les mer om studien her