Akademiske postere – hva er det?

Torsdag 16.januar deltok stipendiater, forskere og prosjektmedarbeidere fra Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) og Forskningssenter for eksistensiell helse (FSEH), som prøvekaniner for en ny workshop i regi av Medisinsk bibliotek i Sykehuset Innlandet (SI).

Tema for workshopen var akademisk poster; hva er det, hvordan lage dem og nyttige tips under selve presentasjonen. Akademiske postere er svært vanlig form for forskningskommunikasjon på fag- og forskningskonferanser, men det er ikke særlig mye opplæring i hva som er lurt å tenke på når de skal lages og produseres. Om lag 15 personer fra AFS og FSEH deltok og de ble bedt spesielt om å notere seg tilbakemeldinger med tanke på å sette workshopen i en større produksjon for hele SI etter hvert.

Initiativ til workshopen er tatt av Monica Stolt Pedersen, leder ved Medisinsk bibliotek SI og Irene Røen, leder ved AFS. Første del av workshopen ble holdt av Monica og handlet om hva er en akademisk poster og hva bør du tenke på i forkant. Hva sier utlysningsteksten og hva slags presentasjoner er det konferansen ber om – og ikke minst, hvordan oppdage en røverkonferanse; en konferanse arrangert av useriøse aktører.

I andre del presenterte Pernille Lund fra Forskning og innovasjonsavdelingen SI sitt grafiske rammeverk og hvordan rutinene for bestilling er lagt opp. Dette var både praktisk og svært nyttig. Deretter ledet Monica siste del som omhandlet nyttige tips om utforming samt mulighet for diskusjon og deling av erfaringer. Siste bolk handlet om selve presentasjonsdagen og hva som er lurt å tenke på.

Det ble gitt gode og nyttige innspill i etterkant som vil bli tatt med til neste gang workshopen skal holdes.

AFS var vertskap for workshopen og vi avsluttet dagen med felles lunsj. Dette var også en fin anledning for ansatte både fra AFS og FEH til å møtes og bli mer kjent.