Arrangementer

Statsforvalteren i Innlandet, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet og Forskningssenter for Aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom i Sykehuset Innlandet inviterer til kunnskaps og erfaringsbasert konferanse om demens.

13-14 februar 2024 på Scandic Lillehammer

Klikk her for påmelding til demenskonferansen 13. – 14. februar 2024 – Nettskjema

TID Kursholderkurs 05-06 mars 2024 – Gardermoen

Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer. Modellen kan også nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved sykehjemsavdelinger, i hjemmetjenester osv. Se www.tidmodell.org for informasjon om TID-modellen og kurset.

Det arrangeres Kursholderkurs i TID 05.03.24-06.03.23 på Gardermoen, trykk på teksten under for program og påmelding:

Program-TID-kursholderkurs-mars-2024

Påmelding kursholder i TID 5.-6. mars 2024 – Nettskjema

For kontaktinformasjon se: Om Oss – Tidmodell

Ketaminkonferansen 2024

Alderspsykiatrisk Avdeling, ved Sykehuset Innlandet HF, arrangerer landets første nasjonale konferanse rundt behandling av depresjon ved hjelp av Ketamin på Hamar 13. og 14. februar 2024. Målsettingen for konferansen er å gi oppdatert kunnskap til alle yrkesgrupper som er…

Les mer her Ketaminkonferansen 2024

Engasjerende konferanse

Innlandets demenskonferanse er en konferanse som er relevant, inspirerer og engasjerer folk fra hele Innlandet. Hvert år har konferansen mange deltakere fra den kommunale helsetjenesten i Innlandet. Konferansen gir inspirasjon og gode ideer som deltakerne kan ta med seg…

Les mer her Engasjerende konferanse