Helsetjenesteforskning

Logo for TID modellen

Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende gjennom innovativ omsorg og behandling – en effektstudie

Les mer om studien her

Logo for TID modellen

Prosessevaluering av intervensjonen med TID-modellen i hjemmetjenesten

Les mer om studien her

Tjenestekvalitet fra perspektivet til kreftpasienter som mottar stråleterapi

Les mer om studien her

Kontinuitet i omsorg for pasienter med demens i hjemmesykepleien

Les mer om studien her

SMart Inclusive Living Environments (SMILE)

Les mer om studien her

TID (Tverrfaglig intervensjonsmodell) i sykehjem

Les mer om studien her

TID (Tverrfaglig intervensjonsmodell) i spesialisthelsetjenesten

Les mer om studien her

TID (Tverrfaglig intervensjonsmodell) kursholderkurs-prosjektet

Les mer om studien her

Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC)

Les mer om studien her

Samhandling mellom avdeling for alderspsykiatri og kommunale sykehjem (SAM-AKS)

Les mer om studien her