Kategorier
AFS RAiN studien- beboer aggresjon i sykehjem

Samarbeid om forskning

Mye viktig kunnskap og forskning kan komme ut av et godt samarbeid. RAiN-studien- beboer aggresjon i sykehjem, er et samarbeid mellom HUNT Aldring i Trøndelag, Nasjonalt senter for Aldring og Helse og AFS, og skal undersøke aggresjonshendelser hos sykehjemsbeboere.I RAiN…