Kategorier
AFS Studier

Snakker om mening i livet for sykehjemsbeboere med demens

Silje Nylund er psykolog og har, som stipendiat ved Forskningssenter for eksistensiell helse ved Sykehuset Innlandet, forsket på mening i livet for sykehjemsbeboere med demens. I foredragsserien Psyk-IT, fra Nasjonalt senter for aldring og helse, snakker hun om erfaringer og funn fra en intervjustudie om dette temaet.

Foredraget er på 20 minutter og du finner det på denne siden: https://www.aldringoghelse.no/psykisk-helse/laer-mer-om-psykisk-helse/psyk-it/