Kreft hos eldre

Active independent life in older age- despite cancer.

Les mer om studien her

Helse, livskvalitet og funksjon etter behandling for prostatakreft –  Har alder betydning?

Les mer om studien her

Kreft hos eldre: Forekomst og betydning av aldersrelaterte problemer

Les mer om studien her

Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling

Les mer om studien her

Tjenestekvalitet fra perspektivet til kreftpasienter som mottar stråleterapi

Les mer om studien her