Kan microRNA i blodet brukes til å diagnostisere og predikere forløpet av demens ved Alzheimers sykdom?

Prosjekttittel: Kan microRNA i blodet brukes til å diagnostisere og predikere forløpet av demens ved Alzheimers sykdom? Prosjektansvarlig: Yehani Wedatilake (Lege/post dok) Prosjektperiode: 01.05.2018-07.03.21 Prosjektinformasjon: Andelen eldre i befolkningen øker, og antall personer med demens i Norge vil dobles fram…

Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens

Prosjekttittel: Alkoholbruk hos eldre med kognitiv svikt og demens Prosjektansvarlig: Ben Kamsvåg (psykolog /stipendiat) Prosjektperiode: 16.01.20 – 15.01.23 Prosjektinformasjon: En stadig større andel eldre mennesker drikker alkohol i dag, og denne gruppen drikker mer enn de har gjort tidligere. Samtidig øker…

Prognosis of Depression in the Elderly (PRODE)

Prognosis of depression in the elderly (PRODE) er et norsk multisenter-prosjekt som undersøker eldre pasienter (> 60 år) henvist til alderspsykiatrisk spesialisthelsetjeneste med depresjon. PRODE er en multisenter, longitudinell observasjonsstudie. PRODE har inkludert 169 pasienter og en kontrollgruppe på 130…

Genetisk polymorfisme og nevropsykiatriske symptomer ved demens

Pasienter med demens opplever kognitiv svikt (nedsatt hukommelse og orienteringsevne, språkproblemer og nedsatt evne til problemløsing) som følge av sin demenssykdom, men det er også vanlig å utvikle nevropsykiatriske symptomer (NPS) som angst, depresjon, hallusinasjoner, vrangforestillinger, apati, irritasjon, vandring eller…

Angst ved demens: Validering av kartleggingsinstrument og korrelater

Prosjekttittel: Angst ved demens: Validering av kartleggingsinstrument og korrelater Prosjektansvarlig: Alka R. Goyal (sykepleier) Prosjektperiode: 01.01.2013 -15.07.2018 Prosjektinformasjon: Angst forekommer oftere hos pasienter med demens enn uten demens, og er vanskelig å identifisere. Delvis på grunn av overlappende symptomer ved…