Prosessevaluering av intervensjonen med TID-modellen i hjemmetjenesten

Logo Practic

Prosjekttittel: Prosessevaluering av intervensjonen med TID-modellen i hjemmetjenesten 

Prosjektansvarlig: Ellen Thea Gjelseth Dalbak 

Prosjektleder: Øyvind Kirkevold 

Veiledere: Øyvind Kirkevold, Bjørn Licthwarck og Janne Myhre 

Prosjektperiode: 01.05.2022 – 30.04.2026 

Prosjektinformasjon: Prosessevalueringen er arbeidspakke tre i PRACTIC-studien (Preventing and Approaching Crises for frail community-dwelling patients Through Innovative Care).Prosjektet må sees i direkte sammenheng med arbeidspakke to; evaluering av effekten av en deltakertilpasset versjon av TID-modellen (Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens) for forebygging og håndtering av kriser hos sårbare personer som mottar hjemmetjenester. Prosessevalueringen skal undersøke gjennomførbarhet av den tilpassede TID-modellen. 

Komplekse intervensjoner består av flere komponenter, disse komponentene kan både virke uavhengig og gjensidig avhengig. TID-modellen er en kompleks intervensjon, og en evaluering av komplekse intervensjoner er mer enn å teste effekten. En prosessevaluering er en vesentlig del av evalueringen. Et sentralt element i en prosessevaluering av komplekse intervensjoner er å vurdere troskapen til intervensjonen, i hvilken grad intervensjonen blir levert etter hensikten. Dette kan gi kunnskap om hvorfor en intervensjon lykkes eller mislykkes, og gi verdifull innsikt om kontekstuelle faktorer som kan påvirke resultatet. 

Formålet er å utforske faktorer og områder av betydning for videre implementering av TID-modellen, og forklare hvorfor det er effekt eller manglende effekt. Studien har et eksplorativt design og vil benytte en kombinasjon kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

Logo for TID modellen

LES MER OM STUDIEN HER:

Stor lokale forskjeller

Siden november 2022 har prosjektmedarbeidere og stipendiater fra AFS møtt helsepersonell fra hjemmetjenester i hele Norge. I forbindelse med forsknings studien PRACTIC (Se faktaboks) skal de besøke 30 kommuner spredt utover hele landet. – Vi har reist rundt i Norge…

Continue Reading Stor lokale forskjeller

Forsker i hjemmetjenesten

Stipendiatene Ellen Thea Gjelseth Dalbak og Anette Væringstad er godt i gang med forskningsstudien PRACTIC som foregår i hjemmetjenestene i ca 30 kommuner fra hele landet. De berømmer kommunene for sin innsats i denne studien og ser et stort engasjement…

Continue Reading Forsker i hjemmetjenesten

Hva kjennetegner kriser?

I disse dager starter en spennende forskningsstudie om kriser. Denne forskningen er en viktig del av PRACTIC studien, der 30 små og store kommuner deltar. Janne Myhre, daglig leder ved AFS, skal som postdoktor lede arbeidspakke1. -Vi gleder oss til…

Continue Reading Hva kjennetegner kriser?