Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende gjennom innovativ omsorg og behandling – en effektstudie

Prosjekttittel: Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende gjennom innovativ omsorg og behandling – en effektstudie Prosjektansvarlig: Anette Væringstad  Prosjektleder arbeidspakke 2 og veileder: Bjørn Lichtwarck Prosjektperiode: 01.04.22 – 31.04.26 Prosjektinformasjon: I denne studien er formålet å teste om…

Prosessevaluering av intervensjonen med TID-modellen i hjemmetjenesten

Prosjekttittel: Prosessevaluering av intervensjonen med TID-modellen i hjemmetjenesten  Prosjektansvarlig: Ellen Thea Gjelseth Dalbak  Prosjektleder: Øyvind Kirkevold  Veiledere: Øyvind Kirkevold, Bjørn Licthwarck og Janne Myhre  Prosjektperiode: 01.05.2022 – 30.04.2026  Prosjektinformasjon: Prosessevalueringen er arbeidspakke tre i PRACTIC-studien (Preventing and Approaching Crises for…