Skrøpelighet og somatikk

Logo Practic

Prosessevaluering av intervensjonen med TID-modellen i hjemmetjenesten

Les mer om studien her

Logo Practic

Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige ) hjemmeboende gjennom innovativ behandling og omsorg- en effektstudie

Les mer om studien her

Quality measurements and patient experiences after radical prostatectomy: A register-based study

Les mer om studien her

Lumbal spinal stenose – prediktorer for mislykket resultat

Les mer om studien her