TID (Tverrfaglig intervensjonsmodell) i sykehjem

Tverrfaglig intervensjonsmodell (TID) er en tverrfaglig multikomponent intervensjon som bygger på det teoretiske rammeverket til kognitiv atferdsterapi og personsentrert omsorg. Intervensjonen integrerer miljøterapeutiske og farmakologiske tiltak. Den består av tre overlappende faser; en utredningsfase, en refleksjonsfase og en tiltaks- og evalueringsfase.

TID-studien er en clusterrandomisert, kontrollert studie som startet i januar 2016 og varer ut april 2017. Studien er en kombinert effekt- og implementeringsstudie og inkluderer 33 sykehjem.

Les mer om TID-modellen, gjennomføringen og publiserte artikler fra studien

I studien testet vi effekten av TID på pasientnivå for nevropsykiatriske symptomer, medikamentbruk og livskvalitet.  Samtidig fulgte og målte vi graden av implementering i sykehjemmene. Vi innhentet også data om mestring og læringseffekter hos personalet ved å kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Det ble funnet sikker effekt med reduksjon av uro og aggresjon hos pasientene, stor grad av implementering av modellen samt ny læring og mestring hos personalet.

Studien Tverrfaglig intervensjonsmodell (TID) ved utfordrende atferd ved demens var finansiert av Sykehuset Innlandet. 

Final Protocol for the TIME Trial published in BMC Psychiatry

Kontaktperson
Bjørn Lichtwarck
Spesiallege/forsker
Telefon: 975 23 048