Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende gjennom innovativ omsorg og behandling – en effektstudie

Prosjekttittel: Forebygging og tilnærming til kriser hos sårbare (skrøpelige) hjemmeboende gjennom innovativ omsorg og behandling – en effektstudie Prosjektansvarlig: Anette Væringstad  Prosjektleder arbeidspakke 2 og veileder: Bjørn Lichtwarck Prosjektperiode: 01.04.22 – 31.04.26 Prosjektinformasjon: I denne studien er formålet å teste om…

Prosessevaluering av intervensjonen med TID-modellen i hjemmetjenesten

Prosjekttittel: Prosessevaluering av intervensjonen med TID-modellen i hjemmetjenesten  Prosjektansvarlig: Ellen Thea Gjelseth Dalbak  Prosjektleder: Øyvind Kirkevold  Veiledere: Øyvind Kirkevold, Bjørn Licthwarck og Janne Myhre  Prosjektperiode: 01.05.2022 – 30.04.2026  Prosjektinformasjon: Prosessevalueringen er arbeidspakke tre i PRACTIC-studien (Preventing and Approaching Crises for…

Quality measurements and patient experiences after radical prostatectomy: A register-based study

Prosjektansvarlig: Ola Christiansen Prosjektleder: Marit Slaaen Veileder: Marit Slaaen, Øyvind Kirkevold, Ola Bratt Prosjektperiode: 01.01.18 – 01.07.22 Prosjektinformasjon: Prosjektet tar utgangspunkt i en lokal kvalitetsikringsdatabase for pasienter operert med robotassistert laparoskopisk prostatektomi (RALP) ved Sykehuset Innlandet HF. Databasen ble utviklet…

Lumbal spinal stenose – prediktorer for mislykket resultat.

Prosjekttittel: Lumbal spinal stenose – prediktorer for mislykket resultat. Prosjektansvarlig: Greger Lønne Prosjektleder: Ole Kristian Alhaug Veileder: Greger Lønne Prosjektperiode: 2018 – 2024 Prosjektinformasjon: Vi bruker data fra Norsk register for ryggkirurgi, prosjektet har flere delprosjekter: Validere registerdata, kontrollere data…

Tjenestekvalitet fra perspektivet til kreftpasienter som mottar stråleterapi

Prosjekttittel: Tjenestekvalitet fra perspektivet til kreftpasienter som mottar stråleterapi Prosjektansvarlig: May Ingvild Volungholen Sollid (sykepleier/stipendiat) Prosjektperiode: 30.09.19-31.12.22 Prosjektinformasjon: Det er et økende antall eldre, og også et økende antall kreftpasienter. Mange kreftpasienter trenger stråleterapi som behandling. Helsetjenestene skal hjelpe flere…