Forskning og praksis i samspill – til det beste for eldre pasienter

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom har som hovedoppgave å løfte frem forskning på aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom. Målet er å være ledende på forskning innenfor demens og alderspsykiatri, kreft hos eldre og helsetjenester til eldre.

Aktuelt

 • Les om forskningen på AFS

  Les om forskningen på AFS

  På AFS foregår det mye ulike studier og prosjekter i samarbeid med kommuner, sykehus og andre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Vi har studier innenfor feltet demens og alderspsykiatri, kreft hos eldre og helsetjenester til eldre.   All informasjon om denne…

  Les mer

 • EU-prosjektet SMILE er nå i en sluttfase

  EU-prosjektet SMILE er nå i en sluttfase

  SMILE-prosjektet avsluttes i løpet av 2024. Prosjektet evalueres og det skrives nå rapporter, sammenfatninger og artikler. Når dette er klart vil vi dele informasjon fra relevante artikler i SMILE. Følg med på vår hjemmeside eller SMILE sin offisielle nettside. I…

  Les mer

 • Viktig konferanse for faglig påfyll

  Viktig konferanse for faglig påfyll

  Hvert år arrangeres Innlandets demenskonferanse, som har blitt en viktig konferanse der mange helsepersonell fra hele Innlandet møtes for faglig påfyll. Årets konferanse hadde tittelen Fellesskap og mestring-bu trygt heime. Du kan lese omtale av konferansen på Statsforvalteren Innlandet sine…

  Les mer

 • Akademiske postere – hva er det?

  Akademiske postere – hva er det?

  Torsdag 16.januar deltok stipendiater, forskere og prosjektmedarbeidere fra Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom (AFS) og Forskningssenter for eksistensiell helse (FSEH), som prøvekaniner for en ny workshop i regi av Medisinsk bibliotek i Sykehuset Innlandet (SI). Tema for workshopen var…

  Les mer

 • Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE)

  Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE)

  Har en spesialavdeling for behandling av nevropsykiatriske symptomer hos pasienter med demens en langtidseffekt på pasienter med demens og nevropsykiatriske symptomer som bor i sykehusets region? AFS har deltatt i EU prosjektet Respectful Caring for Agitated Elderly (ReCAGE). I samarbeid…

  Les mer

 • Hvorfor brukermedvirkning i forskning?

  Hvorfor brukermedvirkning i forskning?

  Sverre Bergh er forskningsleder ved AFS og en god formidler av kunnskap. I dette foredraget snakker han om hvorfor brukermedvirkning i forskning er viktig, hvordan brukermedvirkningen kan foregå og i hvilke deler av forskningsprosessen. Trykk her hvis du vil se…

  Les mer

 • Bred satsning på økt demenskompetanse ved Stange helse- og omsorgssenter

  Bred satsning på økt demenskompetanse ved Stange helse- og omsorgssenter

  Samtlige avdelingsledere og fagutviklingssykepleiere ved Stange helse- og omsorgssenter i Stange kommune har i løpet av 2023 deltatt på kursholderkurs i Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende adferd ved Demens (TID-modellen). Virksomhetsleder Ellen Nordby besluttet våren 2023, i fellesskap med sine avdelingsledere,…

  Les mer

 • Snakker om mening i livet for sykehjemsbeboere med demens

  Snakker om mening i livet for sykehjemsbeboere med demens

  Silje Nylund er psykolog og har, som stipendiat ved Forskningssenter for eksistensiell helse ved Sykehuset Innlandet, forsket på mening i livet for sykehjemsbeboere med demens. I foredragsserien Psyk-IT, fra Nasjonalt senter for aldring og helse, snakker hun om erfaringer og…

  Les mer

 • Presenterte forskning ved heldagssamling for brukerforumet ved AFS

  Presenterte forskning ved heldagssamling for brukerforumet ved AFS

  For å kunne bidra med synspunkter til forskning er det viktig å vite noe om forskningen som foregår på AFS. Derfor presenterte forskere, stipendiater og prosjektmedarbeidere forskningen sin ved den årlige heldagssamlingen for brukerforumet ved AFS. Forskning formidles i akademiske…

  Les mer