Forskning og praksis i samspill – til det beste for eldre pasienter

Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom har som hovedoppgave å løfte frem forskning på aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom. Målet er å være ledende på forskning innenfor demens og alderspsykiatri, kreft hos eldre og helsetjenester til eldre.

Aktuelt

 • Ny stipendiatstilling ved Forskningssenter for aldersrelatert funksjonssvikt og sykdom

  Nytt spennende prosjekt om samtykkekompetanse starter i 2024 og i den forbindelse søkes det etter en doktorgradsstipendiat som vil forske på dette viktige temaet.   Vurdering av personers samtykkekompetanse er noe alle helsepersonell møter i sin praksis, og for den enkelte…

  Les mer

 • Smerte og livskvalitet blant sykehjemsbeboere

  Smerte og livskvalitet blant sykehjemsbeboere

  Tom Borza og Sverre Bergh er to av forfatterne bak en studie som ser på sammenhengen mellom smerte og livskvalitet hos sykehjemsbeboere. Studien ble nylig publisert i BMC Health Service Research, førsteforfatter er Anne Helvik og sisteforfatter er Kjerstin Tevik.…

  Les mer

 • Innlandets Demenskonferanse 2024

  Innlandets Demenskonferanse 2024

  Nå kan du melde deg på Innlandets Demenskonferanse, 13-14 februar i 2024. Konferansen blir på Lillehammer og temaet for konferansen er Fellesskap og meistring-bu trygt heime. Mange gode forelesere vil i løpet av de to dagene ta for seg ulike…

  Les mer

 • Arbeid med ny veileder-Behandling av kreft hos eldre

  Arbeid med ny veileder-Behandling av kreft hos eldre

  Faggruppen for geriatrisk onkologi i Norge, som ble opprettet i 2022, arbeider med å utvikle en norsk veileder i onkogeriatri, det vil si veileder for tilpassing av kreftbehandling til eldre mennesker. Arbeidet ledes av geriater og professor Siri Rostoft, og…

  Les mer

 • Utlysning av stilling som doktorgradsstipendiat

  Spennende stilling som doktorgradsstipendiat i prosjektet «Meaning in life in residents in long term care nursing homes». Stipendiatstillingen er tilknyttet Forskningssenter for Eksistensiell Helse (FEH) i samarbeid med Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) i Sykehuset Innlandet. Ph.D-prosjektet handler…

  Les mer

 • Alzheimer Europe

  Alzheimer Europe

  Fra 16. til 18 oktober avholdt Alzheimer Europe sin 33 årlige kongress i Helsinki, Finland. Øyvind Kirkevold har skrevet om noen høydepunkter fra konferansen. Det var i alt 67 forskjellige sesjoner og seminarer fra tidlig morgen (8:30 til sen ettermiddag…

  Les mer

 • Systematisk oversikt over smerteforekomst i sykehjem

  Systematisk oversikt over smerteforekomst i sykehjem

  Sammen med førsteforfatter Anne Helvik og sisteforfatter Kjerstin Tevik, har Sverre Bergh nylig publisert en artikkel som på en systematisk måte oppsummerer forekomsten av smerte blant sykehjemsbeboere. Forfatterne søkte i de viktigste helsefaglige databasene etter artikler som presenterte forekomsttall for…

  Les mer

 • Ketaminkonferansen 2024

  Ketaminkonferansen 2024

  Alderspsykiatrisk Avdeling, ved Sykehuset Innlandet HF, arrangerer landets første nasjonale konferanse rundt behandling av depresjon ved hjelp av Ketamin på Hamar 13. og 14. februar 2024. Målsettingen for konferansen er å gi oppdatert kunnskap til alle yrkesgrupper som er involvert…

  Les mer

 • Stor lokale forskjeller

  Stor lokale forskjeller

  Siden november 2022 har prosjektmedarbeidere og stipendiater fra AFS møtt helsepersonell fra hjemmetjenester i hele Norge. I forbindelse med forsknings studien PRACTIC (Se faktaboks) skal de besøke 30 kommuner spredt utover hele landet. – Vi har reist rundt i Norge…

  Les mer