Forskning i SAM-AKS

Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS) er ansvarlig for forskningen i SAM-AKS. I SAM-AKS ønsker man blant annet å undersøke forløp av sykdommer og symptomer blant eldre som legges inn på sykehjem, og finne ut hvilke biologiske eller psykososiale forhold som virker inn. Hensikten er å gi oppdatert kunnskap om eldre i kommunehelsetjenesten og å finne ut av hvordan ressurser best kan brukes for å tilpasse tilbudet til pasientgruppens behov. 

Data fra SAM-AKS og REDIC som… er benyttet i ulike studier.

Liste over publikasjoner basert på SAM-AKS og REDIC data.

Oversikt over hvilke opplysninger som samles inn i SAM-AKS

Nylig publisert artikkel basert på data fra SAM-AKS:

Pain in nursing home residents with dementia and its association to quality of life