Quality measurements and patient experiences after radical prostatectomy: A register-based study

Prosjektansvarlig:

Ola Christiansen

Prosjektleder:

Marit Slaaen

Veileder:

Marit Slaaen, Øyvind Kirkevold, Ola Bratt

Prosjektperiode:

01.01.18 – 01.07.22

Prosjektinformasjon:

Prosjektet tar utgangspunkt i en lokal kvalitetsikringsdatabase for pasienter operert med robotassistert laparoskopisk prostatektomi (RALP) ved Sykehuset Innlandet HF. Databasen ble utviklet for forskning og kvalitetssikring. Samtlige pasientene som inngår i delstudiene i prosjektet er inkludert i databasen. Delarbeidene (4 delstudier) omfatter:

1)         beskrivelse av strukturen og funksjonaliteten til systemet

2)         valideringstesting av spørreskjemaet Kvalitet fra Pasientens Perspektiv for denne pasientgruppen

3)         undersøkelse på assosiasjonen mellom pasientrapporterte erfaringer og utfallsmål

4)         undersøkelse på hvilke kliniske opplysninger som kan bidra til risikostratifisering av menn med lavgradig prostatakreft.

Finansiering:  Sykehuset Innlandet HF