Samarbeidspartnere

INNLANDET
 • Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT) Oppland – samarbeid om rusprosjekt og nytt hjemmetjenesteprosjekt.
 • Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester (USHT) Hedmark – samarbeid om nettverksbygging og nytt hjemmetjenesteprosjekt.
 • Kommuner i Oppland og Hedmark– Mange prosjekter innen både demens, depresjon, angst, onkologi og helsetjeneste forskning er i samarbeid med tjenester i kommuner på Innlandet.
 • Senter for Omsorgsforskning, NTNU Gjøvik – samarbeid om prosjekter innen rus og eldre, og planer om nytt prosjekt innen hørsel, eldre og demens.
 • NTNU Gjøvik – Gjennomføring av en befolkningsstudie (NORSE)
 • Religionpsykologisk senter, SI – samarbeid om PhD prosjekt knyttet til eksistensiell helse på sykehjem.
NASJONALT
 • Nasjonalt senter for Aldring og helse – samarbeid om en rekke prosjekter innen demens og alderspsykiatri.
 • Universitetet i Bergen – Samarbeid om prosjekter innen demens og smerte/lindrende behandling.
 • Universitetet i Oslo – Samarbeid om prosjekter innen onkologi og eldre, delirium, demens og genetikk.
 • NTNU Trondheim – Samarbeid om prosjekter innen ortopedi, onkologi, rus, demens og depresjon hos eldre.
 • HUNT – Samarbeid om et endepunktsregister for demens, for å knytte demens til tidligere HUNT data. Samarbeid om aggresjon i sykehjem.
 • Folkehelseinstituttet – Samarbeid om NORSE, samarbeid om demens i HUNT
 • Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) – samarbeid om prosjekt om aggresjon i sykehjem
INTERNASJONALT
 • King’s college, London, England – Samarbeid om genetikk og epigenetikk innen demens.
 • University of Exeter, England – Samarbeid om genetikk og epigenetikk innen demens
 • University of Groningen, Nederland – Samarbeid om forskning på nevropsykiatriske symptomer (NPS) ved demens
 • Radboud University, Nijmegen, NL – samarbeid om prosjekt om aggresjon i sykehjem
 • Keck School of Medicine, University of Southern California (USC)v/samarbeid om prosjekt om aggresjon i sykehjem
 • University of Alabama, Edmonton, Canada – Samarbeid om forskning relatert til eldre i kreftbehandling og betydning av kroppssammensetning for behandlingsutfall.
 • RECAGE – Et EU-prosjekt om NPS ved demens, samarbeid med flere europeiske land
 • SMILE – Et EU-prosjekt om smarte digitale løsninger for hjemmeboende personer med KOLS, demens eller post-operativ oppfølging. Samarbeid med forskningsinstitusjoner og sykehus i 5 land (Norge, Hellas, Nederland, Danmark og Canada)