Veiledning i SAM-AKS

Veiledning ved bruk av TID, Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd.

Vi oppfordrer kommunene til å ha et eget team av TID administratorer og TID kursholdere som kan drifte utredning, veiledning og refleksjon gjennom den strukturerte TID-modellen.

SAM-AKS teamet kan bistå i veiledning rundt pasienter som kartlegges etter avtale. Ved kompliserte utredninger og ved store atferdsmessige- og psykiske utfordringer anbefales det at pasienter henvises til Alderspsykiatrisk avdeling, gjerne i samråd med sykepleier/vernepleier som er kommunens kontaktperson gjennom SAM-AKS.

Tjenester SAM-AKS kan tilby:

  • Veiledning med bruk av TID
  • Støtte til nye TID administratorer i kommunene i Innlandet
  • Marte Meo veiledningsmetode
  • Utdanning av Marte Meo veiledere

Les mer om TID-modellen og tilbud om kurs