Quality measurements and patient experiences after radical prostatectomy: A register-based study

Prosjektansvarlig: Ola Christiansen Prosjektleder: Marit Slaaen Veileder: Marit Slaaen, Øyvind Kirkevold, Ola Bratt Prosjektperiode: 01.01.18 – 01.07.22 Prosjektinformasjon: Prosjektet tar utgangspunkt i en lokal kvalitetsikringsdatabase for pasienter operert med robotassistert laparoskopisk prostatektomi (RALP) ved Sykehuset Innlandet HF. Databasen ble utviklet…

Lumbal spinal stenose – prediktorer for mislykket resultat.

Prosjekttittel: Lumbal spinal stenose – prediktorer for mislykket resultat. Prosjektansvarlig: Greger Lønne Prosjektleder: Ole Kristian Alhaug Veileder: Greger Lønne Prosjektperiode: 2018 – 2024 Prosjektinformasjon: Vi bruker data fra Norsk register for ryggkirurgi, prosjektet har flere delprosjekter: Validere registerdata, kontrollere data…

Samhandling mellom avdeling for alderspsykiatri og kommunale sykehjem (SAM-AKS)

I samarbeid med Kommunenes sentralforbund (KS) startet avdeling for alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet i 2010 SAM-AKS. Ved oppstart deltok sykehjem i 12 kommuner i Oppland, SAM-AKS I, som i 2011 ble utvidet til 23 kommuner i Hedmark og Oppland, SAM-AKS II.…

Kontinuitet i omsorg for pasienter med demens i hjemmesykepleien

Kontinuitet i omsorg anses som viktig for å gi tjenester av god kvalitet til hjemmeboende pasienter med demens. Det vil i årene som kommer være et økende behov for hjemmesykepleie i Norge da antall eldre øker, og det er behov…