Active independent life in older age – despite cancer

Prosjekt tittel: Active independent life in older age – despite cancer Prosjektansvarlig: Heidi M. Tjugum (spesialist allmenn fysioterapi/Msc) Prosjektleder: Prosjektleder og hovedveileder er Siri Rostoft (professor, MD, geriater) avd. for geriatrisk medisin, Oslo Universitetssykehus (OUS) Medveiledere: Prosjektperiode: 1. mars 2023…

Quality measurements and patient experiences after radical prostatectomy: A register-based study

Prosjektansvarlig: Ola Christiansen Prosjektleder: Marit Slaaen Veileder: Marit Slaaen, Øyvind Kirkevold, Ola Bratt Prosjektperiode: 01.01.18 – 01.07.22 Prosjektinformasjon: Prosjektet tar utgangspunkt i en lokal kvalitetsikringsdatabase for pasienter operert med robotassistert laparoskopisk prostatektomi (RALP) ved Sykehuset Innlandet HF. Databasen ble utviklet…

Lumbal spinal stenose – prediktorer for mislykket resultat.

Prosjekttittel: Lumbal spinal stenose – prediktorer for mislykket resultat. Prosjektansvarlig: Greger Lønne Prosjektleder: Ole Kristian Alhaug Veileder: Greger Lønne Prosjektperiode: 2018 – 2024 Prosjektinformasjon: Vi bruker data fra Norsk register for ryggkirurgi, prosjektet har flere delprosjekter: Validere registerdata, kontrollere data…

RAiN-studien Beboer aggresjon i sykehjem

I dette prosjektet vil vi undersøke forekomsten av aggressiv atferd hos beboere i sykehjem, og videre undersøke om aggressiv atferd har sammenheng med sykdommer og symptomer hos beboerne, det fysiske miljøet på sykehjemmet, bemanningen eller personalets kompetanse. Alle beboere på…

SMILE

SMart Inclusive Living Environments (SMILE) er et EU-prosjekt med Norge, Danmark, Nederland, Hellas og Canada som samarbeidspartnere. SMILE-prosjektet ønsker, gjennom et samarbeid med eldre hjemmeboende, å utvikle innovative bomiljø med tilpassede e-Helse løsninger som kan bidra til at eldre mennesker kan bo og…

Samhandling mellom avdeling for alderspsykiatri og kommunale sykehjem (SAM-AKS)

I samarbeid med Kommunenes sentralforbund (KS) startet avdeling for alderspsykiatri ved Sykehuset Innlandet i 2010 SAM-AKS. Ved oppstart deltok sykehjem i 12 kommuner i Oppland, SAM-AKS I, som i 2011 ble utvidet til 23 kommuner i Hedmark og Oppland, SAM-AKS II.…

Kontinuitet i omsorg for pasienter med demens i hjemmesykepleien

Kontinuitet i omsorg anses som viktig for å gi tjenester av god kvalitet til hjemmeboende pasienter med demens. Det vil i årene som kommer være et økende behov for hjemmesykepleie i Norge da antall eldre øker, og det er behov…

Helse, livskvalitet og funksjon etter behandling for prostatakreft – Har alder betydning?

Prosjekttittel: Helse, livskvalitet og funksjon etter radikal kirurgi eller strålebehandling for prostatakreft. En tverrsnittstudie med fokus på menn som fikk behandling i høyere alder (≥70 år) Prosjektansvarlig: Reidun Sletten (lege i spesialisering i onkologi) Prosjektleder: Prosjektleder og medveileder er Ola…