Bedre livskvalitet og funksjon for eldre kreftpasienter som får strålebehandling

Prosjektperiode: 27.03.17-16.11.22 Prosjektinformasjon: Forventet levealder i befolkningen øker, og det er stadig flere eldre som får og lever med en kreftdiagnose. Det er store variasjoner i hvordan aldringsprosessen påvirker oss, og alder alene sier lite om en persons generelle helsetilstand…